5,0 (0)

Favorilere Eklendi

Favorilerime Git

Aphrodisias

Ertuğ & Kocabıyık
Model Koleksiyon / Araştırma
6.700,00 TL


Ücretsiz Kargo
Aynı Gün KargoAfrodisyas: Roma dönemi Anadolu’sunda Kent ve Heykel
Afrodisyas, Batı Anadolu’da Romalılara ait bağımsız ve özerk bir kentti. Tanınırlığını sağlayan zenginliklerin başında bağlı olduğu tanrıça Afrodit’in mabedi ve mermer heykeltıraşlarının çalışmaları yer alır. Kent halkı erken ve Orta Roma İmparatorluğu döneminde (İS 1. ve 2. yüzyıllar) kalkınmış, inşa edilen mermer binalar yöreyi, dönemin koşulları açısından bakıldığında, gerçek bir kente dönüştürmüştür.

Afrodisyas, Yunan ve Roma kültürleri arasında etkileşim, imparatorluğun işleyişi, dini uzlaşmazlıklar ve antik dönemden ortaçağa geçiş dönemine ışık tutar. Afrodisyaslı heykeltıraşların Tivoli’deki Hadrian Villası gibi prestijli işleri için yurt dışından siparişler aldığını da biliyoruz.

Gün ışığına çıkarılan heykeller son derece zengin ve çeşitli: Tanrılar, kahramanlar, imparatorlar, hayırseverler, filozoflar ve atletlerin heykellerinin yanı sıra mitolojik gruplar, dekoratif figürler, süslemeli ve figürlü rölyefler de bulunuyor. Bu eserlerin bir kısmı Roma sanatının dönüm noktalarını işaret ediyor. Kentin heykel üretimi bu alanda benzersiz bir öneme sahip. Afrodisyas’ın mimarisi, izleyen dönem klasik sanatına dair başka hiçbir yörede rastlanamayacak kadar canlı ve eksiksiz bir portre sunar.
Metinler: R.R.R. Smith, Julia Lenagham
Fotoğraflar: Ahmet Ertuğ
Aphrodisias:
City & Sculpture in Roman Asia
Aphrodisias was a free and autonomous city within the Roman province of Asia, in Western Turkey. It was best known for the sanctuary of its patron goddess, Aphrodite, and for its marble sculptors. The community prospered under the early and middle Roman empire (first-second centuries AD), when it built a complete set of marble buildings that made the town a proper city in ancient eyes.

Aphrodisias sheds valuable light on interaction between Greek and Roman identity, the functioning of empire, religious conflict and accommodation, and transition from antiquity to the Middle Ages. Aphrodisian sculptors are known to have worked abroad on prestigious commissions, for example, at Hadrian’s villa at Tivoli.

The surviving body of sculpture is rich and varied. There are statues of gods, heroes, emperors, benefactors, philosophers, and athletes, as well as mythological groups, decorative figures, and ornamental and figured relief sculptures. Many of the key pieces occupy key positions in the history of Roman art. The sculpture of the city is a legacy of unrivalled importance in this field. The archaeology of Aphrodisias gives a fuller, more vivid picture of later classical art in its ancient context than is possible at any other site.

The book which is 47.8 by 35cm, is 240 pages. 175 full-colour plates, and plans with drawings give an amazing panorama of the marble city and its sculptures. Printed and hand-bound with exquisite Japanese cloth in Switzerland. Presented in a slipcase. text by Prof. R.R.R. Smith, Julia Lenagham, Photographs by Ahmet Ertuğ.
Texts by: R.R.R. Smith, Julia Lenagham
Photographs by: Ahmet Ertuğ
İLİŞKİLİ ÜRÜNLER