Mimarlık ve Kadın Kimliği

 
Model Mimarlık

 Listeme Ekle

  Tükendi!    Stokta Olunca Haber Ver!

<p>"Mimarlık ve Kadın Kimliği" gibi genel ve geniş kapsamlı bir ad taşımasına karşın, bu kitap Türkiye'deki kadın mimar olgusu üzerinde odaklanıyor. Bir grup araştırmacı, gelişmiş dünyanın paralel deneyimleriyle de bağlantılı olarak, Türk kadın mimarların sadece 1930'larda başlayan çetrefil meslek serüveninin izini sürüyorlar. Sonuç, diploma almakta gösterilen başarıların pratikte aynı parlaklıkta gündeme gelmediği biçiminde somutlaşıyor. Büyük oranda erkekler için tanımlanmış bir meslek dünyasında kadına yer açmak, okulların kapılarını açmaktan daha zor gibidir.</p> <p><strong>Kitapta yer alan başlıklar:</strong></p> <ul> <li>Giriş</li> <li>Mimarlıkta kadının rolü: Dünyaya ve Türkiye'ye genel bir bakış</li> <li>Modern Türkiye'nin inşasında kadın mimarlar</li> <li>Yarışmalarda gündeme geldiği biçimiyle Türk kadın mimarların etkinlikleri (1938-1969): Bir kronolojik döküm</li> <li>Türkiye'de kadın mimarlar</li> <li>Kadın ve mekan etkileşimi </li> </ul>