Markalar

Fiyat Aralığı

Ürün Puanı

Fırsatlar


İller Bankası, Belediyeler yıllığı

1949-1950, Ankara, Türkçe
3. Cilt, ( VII + 795 sayfa) resimli.,

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yunus Emre Divanı

Faruk K. Timurtaş
1972, İstanbul, Türkçe
Tercüman Kitapçılık, 239 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Parazit

Schiller
Çeviren: F. Borahan, M. A. Çamlıca, Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1949 Türkçe 106 sayfa

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Aşk ve Karanlık

Amos Oz

Çeviren: Gülden Şen, İstanbul: Doğan Kitap, 2006, 2. baskı, 646 s., 20 cm., Karton kapaklı, İkinci el

21. Yüzyıl Sözlüğü

Jacques Attali

İstanbul: Güncel Yayıncılık, 1999, 323 s., 20 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Tarih Sözlük Siyaset

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Babalar ve Oğullar

Turgenyev

İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1983, 356 s., 20 cm., Ciltli, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Lehistan'dan Gelen Şehit (Nazım Hikmet ve Oktay Rifat'ın dedelerinin yaşamöyküsü)

Jerzy S. Latka

İstanbul: Boyut Reklam, Gözlem Matbaacılık 1987, 49 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Tarih Osmanlı Edebiyat Nazım Hikmet Oktay Rifat

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Das Kapital'i Nasıl Okudum?

Fadıl Kocagöz

Doğruluk Matbaası, 1991, 114 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Limanlar ve Terminaller Limancılık Terminolojisi ve Ekonomisi (Yazarından imzalı)

Melih Göknel

İstanbul: İnşaat Mühendisleri Odası, 1978, 95 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Basın Sanayii'nin Temel Kavramları

Şevket Evliyagil

İstanbul: Bilim Yayınları, 200 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şifalı Suları Kullanma İlmi Balneologi Türkiyenin Şifalı Kaynakları

Med. Rıza Reman

İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1942, 594 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapaklı

220,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye'nin Gelir ve İstihdam Dağılımındaki Yapısal Değişim ve Kuznets Hipotezi

Leyla Ecevit-Erdoğan Özötün

Ankara: Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, 1975, 79 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tariş Tarihi
Editör: Zeki Arıkan


İzmir: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1993, 583 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sergüzeşt

Sami Paşazade Sezai

İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1990, 106 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu Anlam ve Uygulanması

Orhan Sunar

İstanbul: Toker Matbaası, 1965, 448 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

1855'de Türkiye I

J.H.A. Ubicini

İstanbul: Tercüman, 1977, 159 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Klasikler Bibliyografyası 1940-1948

Adnan Ötüken

İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1949, 248 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiyede Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış

Server R. İskit

İstanbul: Devlet Basımevi, 1939, 485 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapaklı

180,00 TL Kargo: Ücretsiz

Basılı Divanlar Katoloğu

Hazırlayanlar: Haluk İpekten-Mustafa İsen

Ankara: Akçağ Basım Yayım, 1997, 137 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Basılı Divanlar Katoloğu

Hazırlayanlar: Haluk İpekten-Mustafa İsen

Ankara: Akçağ Basım Yayım, 1997, 137 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kolposkopiİstanbul: Roche, 1981, 68 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Adli Tıp

Saim Ali Dilemre

İstanbul: Tıbbi ve Fenni Kitabevi, 1939, 176 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapaklı

170,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hızlı Okuma Teknikleri

Hazırlayanlar: Nuray Yaşar Nora Romi

İstanbul: Aktüel, 98 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hayati ve Tıbbi Kimya Dersleri

Werner Lipschitz

İstanbul: Kader Basımevi, 1937, 296 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el, kapağı yorgun

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çocuk Sağlığı

Şevket Salih Soysal

İstanbul: Kader Basımevi, 1955, 392 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el, kapağı yorgun
Çocuk Eğitim sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Resmi Ziyaret Türkiye Cumhurreisi Celal Bayar'ın Birleşik Amerika'yı Ziyaretinin Hikayesi Ocak-Mart 1954Beyrut: Birleşik Amerika Haberler Teşkilatı, 1954, 170 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cumhuriyetin 50. Yılında Rakam ve Grafiklerle Milli Eğitimimiz

Hazırlayanlar: Mutlu Can-Neyran Kartal-Nursal Erten

İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973, 280 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Öyküleriyle Uydurma Yemekler

O. Gönenç

İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2005, 160 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yörünge
Nasa Astronotlarının Dünya Fotoğrafları

Jay Apt, Michael Helfert, Justin Wilkinson
Editör: Roger Ressmeyer, İstanbul: AD Kitapçılık, 1998, 223 s., 28 cm Ciltli, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Aşk İksiri Komik Opera 2 Perde

Donizetti

İstanbul: İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2004, 72 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Tiyatro Opera Müzik

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Büyük Aydınlığa Doğru Halk Eğitiminin Kaynağı

Nusret Köymen

İstanbul: Nebioğlu Yayınevi, 179 s., 20 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Modern Toplumda Kadın

Bedia Akarsu

İstanbul: İzlem Yayınevi, 1963, 42 s., 20 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yurtdışındaki İşçiler ve Sorunları

Ankara: Tüm İktisatçılar Birliği Yayınları, 1975, 103 s., 23 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Ekonomisinin 50 Yıllık Gelişimi

A. Cumhur Aytulun

Ankara: ODTÜ-İFÖD Yayınları, 1976, 64 s., 20 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Alif Art Müzayede ''Jessie Eskenazi Benardete Koleksiyonu-II ''Büyük 7 Üstaddan Seçmeler'' 23 Ekim 2011

Chalabi-Keskiner-Tezer
Alif Art Antikacılık A.Ş. İstanbul 2011, 256 sayafa, 22 x 27 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Maçka Mezat Osmanlı Sanat Eserleri Hat ve Tablo Müzayedesi-13 Aralık 1998--6

Maçka Mezat Antikacılık A.Ş, İstanbul 1998, 220 sayfa, 21 x 26,5 cm., Karton Kapaklı, İkinci el
Sanat

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Burak Müzayede, Çağdaş Resim Müzayedesi

Yaşar Temiz

İstanbul: Burak Filatelli A.Ş, 2006, 96 s., 27 cm., Karton Kapaklı, İkinci el
Sanat

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Selçuklu Osmanlı Sanat Eserleri Porselen Hat Orientalist Klasik ve Çağdaş Türk Resmi ''Şah''

Raffi Portakal

İstanbul: Portakal Sanat ve Kültür Evi, 1995, 203 s., 27 cm., Karton Kapaklı, İkinci el
Sanat

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Futbol ve Kültürü

Derleyen: Roman Horak-Wolfgang Reiter-Tanıl Bora

İstanbul: İletişim Yayınları, 1993, 404 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yasaklı Cinsellik

İstanbul: Max Dergisi, 2003, 107 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kids' London

Elizabeth Holt

Pan Books, 1985, 221 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Uzun Hikaye

Haslet Soyöz

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 157 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Pazar Sevişgenleri

Metin Üstündağ

İstanbul: Sel Yayıncılık, 2002, 128 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Rölativite Görüntü ve Gerçek

Celal Gülas

İstanbul: Gri Tasarım, 2000, 179 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İnsanlık Tarihine Giriş I İlk Çağ

Server Tanilli

İstanbul: Say Yayınları, 1984, 638 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

'Yaşlanmaz Şair Çocuk'' Necati Cumalı'ya Selam

Veysel Sönmez

Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1996, 108 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tam-Tam

Reiser

İstanbul: Aksoy Yayıncılık 1998, 126 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çarşı Mağazaları 1. Karikatür Bienali 1995-1996 Türkiye'de ve Dünya'da Tüketici Sorunları

İstanbul: Çarşı Büyük Mağazacılık, 1997, 111 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bir Çocuk Bekliyorum

Laurence Pernoud

İstanbul: E Yayınları, 1990, 256 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk Pedagoji Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Olimpiyat Oyunlarında Türk Kızları

Hazırlayanlar: Erdoğan Arıpınar-Cem Atabeyoğlu-Tuncer Cebecioğlu

İstanbul: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 2000, 79 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Spor

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin ve Varidat

Vecihi Timuroğlu

İstanbul: Yazko, 1982, 137 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Şeyh Bedreddin İslam Tasavvuf Osmanlı Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yeni Yöntemlerle Gebelikten Korunma

İldeniz Kurtulan

İstanbul: Oda Yayınları, 1983, 139 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik A.Ş. 187. Müzayede Osmanlı Eserleri Değerli Antika ve Tablolar

Turgay Artam (Yönetmen)
Antik A.Ş. Müzayede Organizasyonu İstanbul 1997, 180 sayfa, 21 x 26 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Sanat

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

2. Uluslar arası Turizm Karikatürleri Yarışması

Atila Özer

İstanbul: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2010, 142 s., 27 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bebeğin Aylık Gelişimi

Carol Pope

İstanbul: Doruk Yayıncılık, 2003, 253 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk Bakımı Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hamilelik ve Alkol

Moria Plant

Ankara: Doruk Yayıncılık, 1997, 133 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk Bakımı Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kadın ve Alkol

Benjamin Karpman

Ankara: Doruk Yayıncılık, 1997, 187 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kitaplara Özgürlük 76 Karikatürleri

İstanbul: Karikatürcüler Derneği, 1976, 95 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Langadank

Metin Üstündağ

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1989, 147 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

90 Öncesi

Nezih Danyal

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1991, 150 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kenan The Berber

Sinan Gürdağcık

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 104 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Uzun Hikaye

Haslet Soyöz

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 157 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

12 Eylül Öncesine Dönmek İstiyorum!

Kemal Gökhan Gürses

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 147 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kiracı

Altan Erbulak

İstanbul: Parantez Yayınları, 1993, 95 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

En Güzel Öğrenci Fıkraları

Yılmaz Elmas

İstanbul: De-sen Ofset, 1977, 62 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çocuk ve Toplum Çocuğun Toplumsallaşması

Frederick Elkin

Ankara: Gündoğan Yayınları, 1995, 143 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eğitim Üzerine

Bertrand Russell

İstanbul: Say Yayınları, 1984, 242 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Deliye Her Gün Bayram

Muzaffer İzgü

Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993, 197 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

1979 Başkent Ödülleri Ümit Kaftancıoğlu'nun Anısına

Bülent Özükan

Ankara: Ankara Belediyesi, 1980, 164 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

N'olcek Halimiz Şimdi

Kamil Masaracı

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 157 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

İncili Çavuşun Güzel ve Resimli Latifeleri

İstanbul: Şenyıldız Yayınevi, 1981, 96 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

N'olcek Halimiz Şimdi

Kamil Masaracı

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 157 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kenan The Berber

Sinan Gürdağcık

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 104 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bankamatik Fıkramatik (Çizgiler: Haslet Soyöz)

Ayhan Karahisar

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 126 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Nerde Eski Seçimler ! Anekdotlar Olaylar Fıkralar Anılar (Çizgiler: Haslet Soyöz)

Mehmed Kemal

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1991, 100 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Problem Çocuklar ve Tedavi (Çocuk ve Stres)

Sula Wolff

İstanbul: Say Yayınları, 1986, 431 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk Sorunları Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Özgür Eğitim

Joel Spring

İstanbul: Ayrıntı Yayınevi, 1991, 110 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sanatta ve Günlük Yaşamda İletişim Çatışmaları ve Empati

Üstün Dökmen

İstanbul: Sistem Yayıncılık, 1994, 331 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Okul Başarısı'ndan Hayat Başarısı'na

İlkay Kasatura

İstanbul: Altın Kitaplar, 1991, 263 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sevgi Cinsellik ve Çocuklar

Leon Somers

İstanbul: Kavram Yayınları, 1991, 153 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Çocuk

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yaz Öpüşleri

Tarık Dursun K.

Ankara: Bilgi Yayınevi, 1996, 124 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dilber

Muzaffer İzgü

Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995, 229 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

En Güzel Hırsız-Avukat Polis Fıkraları

İstanbul: Mizah Yayıncılık, 1987, 96 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yaza Çize

Tan Oral

İstanbul: İris Yayınları, 1998, 350 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

O Günlerde Sanki Hiç Yoktuk

Kemal Gökhan Gürses

İstanbul: Pencere Yayınları, 1995, 182 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tatara Titiri

Süleyman Bulut

İstanbul: Yılmaz Yayınları, 1990, 175 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kavunlu Natürmort

Ahmet Sipahioğlu

İstanbul: Ayrıntı Yayınevi, 1990, 110 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Mizah Karikatür Gülmece

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Dili Dizin I Cilt I-X Sayı 1-120 (Ekim 1951-Eylül 1961)

Ahmet Bayaz

Ankara: Türk Dil Kurumu, 1972, 182 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Dili Dizin II Cilt XI-XXIV Sayı 121-240 (Ekim 1961-Eylül 1971)

Ahmet Bayaz-İsmet Baydur

Ankara: Türk Dil Kurumu, 1974, 192 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Dili Dizin III Cilt XXV-XLIII Sayı 241-360 (Ekim 1971-Aralık 1981)

Ahmet Bayaz-İsmet Baydur

Ankara: Türk Dil Kurumu, 1982, 242 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el, -Arka kapakta az kopukluk var

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Dili Dizin III Cilt XXV-XLIII Sayı 241-360 (Ekim 1971-Aralık 1981)

Ahmet Bayaz-İsmet Baydur

Ankara: Türk Dil Kurumu, 1982, 242 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Özel Doğuş Lisesi 1990-1991 Yıllığı

İstanbul: Özel Doğuş Lisesi 1990-1991 Yıllığı, 202 s., 27 cm Ciltli, İkinci el

250,00 TL Kargo: Ücretsiz

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Albümü 1989

Hazırlayanlar: Ahmet Toksoy Sedat Alsancak H. İsa Baydoğan Murat İnan

Ankara: Tekel Ambalaj İşletmesi, 1989, 515 s., 29 cm Ciltli, İkinci el

250,00 TL Kargo: Ücretsiz
150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz

Deniz Gürsoy

İstanbul: Oğlak Yayınları, 2004, 193 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

200,00 TL Kargo: Ücretsiz

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı İelev'den Öyküler 1

Yılmaz Elgün

İstanbul: İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Eğitim Kurumları, Tarih yok,130 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Klinik Dermatoloji ve Veneroloji

Ahmet Murat

İstanbul: Seyyit Mısırlı, 1981, 327 s., 24 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Günlük Hayatın Stresine Son!

Beatrix Hughes-Rodney Bodothroyd

Ankara: Doruk Yayıncılık, 1997, 139 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sürekli Tıp Eğitimi 2. Kitap

İstanbul: Maltepe Sağlık Grup Başkanlığı, 1997, 159 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Eğitim Sağlık

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Der Letzte Grosswesir Und Seine PreuBischen Söhne

Şefik Okday

Göttingen Zürich: Muster-Schmidh, 1991, 163 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

300,00 TL Kargo: Ücretsiz

ÇOK SATANLAR

İsmet Paşa'yla 10 Yıl 1954 -1964 (4 cilt-Takım)

Metin Toker
1966-1969, İstanbul, Türkçe
4 Cilt ( 221 + 248 + 233 + 159 sayfa), resimli.
İkinci el

%0

İller Bankası, Belediyeler yıllığı

1949-1950, Ankara, Türkçe
3. Cilt, ( VII + 795 sayfa) resimli.,

150,00 TL
%0

Yunus Emre Divanı

Faruk K. Timurtaş
1972, İstanbul, Türkçe
Tercüman Kitapçılık, 239 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

150,00 TL
%0

Nev'i, Divan, Tenkidli Basım

Mertol Tulum - M. Ali Tanyeri
1977, İstanbul, Türkçe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, XIII + 607 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton Kapaklı,İkinci el
Edebiyat Türk Şiiri

%0

Çarhname

Ahmed Fakih (Yayımlayan ve İşleyen: Mecdut Mansuroğlu)
1956, İstanbul, Türkçe
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 100 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapak, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Hüsn ü Aşk

Şeyh Gâlib
(Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
1968, İstanbul, Türkçe
Altın Kitaplar Yayınevi, 349 + 24 sayfa Tıpkıbasım, 17 x 24 cm. Ciltli
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Son Asır Türk Şairleri 1

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Hazırlayan: Müjgan Cunbur
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, X + 678 sayfa, 16 x 24 cm Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji Biyografi

%0

Anlaşma: Anlatma ve Anlama

Arda Denkel
1981, İstanbul, Türkçe
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, IX + 89 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el

%0

Fırın Patlayınca

Fethi Savaşçı

1982, İstanbul, Türkçe, Yeditepe Yayınları, 128 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, ikinci el,
Edebiyat Öykü Hikaye

%0

Halit Ziya Uşaklıgil (Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri)

Olcay Önertoy
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1965, Türkçe, V + 186 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Eleştiri Roman

%0

Türkiye'den ve Dünyadan Aşk ve Erotizm Şiirleri Antolojisi

Erdal Alova (Derleyen)
Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1993, Türkçe, 590 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji

%0

Osmanlı Şiir Tarihi-I-V (2 cilt Takım )

E. J. Wilkinson Gibb (Çeviren: Ali Çavuşoğlu)
Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara, 1999, Türkçe, Cilt I: 584 sayfa, Cilt 2: 553 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Osmanlı tarihi

%0

Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Mustafa Nihat Özön
Maarif Matbaası, İstanbul, 1941, Türkçe, VIII + 478 sayfa, 16,5 x 23,5 Ciltli, İkinci El
Edebiyat Roman Şiir Deneme Tiyatro

%0

Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri Hayatı-İlmi Kişiliği-Eserleri

Ahmet Temir
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, Türkçe, XV + 191 + 44 ( 40 adet resim, 2 adet harita) sayfa, 16,5 x 24,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk edebiyatı Tarih Biyografi

%0

Türk Savaş ve Barışları MÖ.209-MS.1974

M. Orhan Bayrak
Kastaş A.Ş Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 259 sayfa,10,5 x 18,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

%0

Timur ve Devleti

İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 172 sayfa,16,5 x 23,5 cm.

%0

Gök-Türkler II

Ahmet Taşağıl
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, Türkçe, 128 + Belge sayfalar,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

%0