Oryantal Göbek Dansı

Kemal Özdemir
Dönence Yayınları, İstanbul, 2000, Türkçe, 160 sayfa,16 x 24 cm. Karton kapaklı

3.200,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dicionario Visual Verbo Portugues-Frances-Ingles
Portekizce-Fransızca-İngilizce Resimli Sözlük

F. Santos Tavares

Sao Paulo: Verbo, 1995, 928 s., 30 cm Ciltli, İkinci el

1.300,00 TL Kargo: Ücretsiz

Lolita (Sansürsüz Birinci Baskı)

Vladimir Nabokov

İstanbul: Aydın Yayınevi, 1959, 255 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el

900,00 TL Kargo: Ücretsiz

Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged Second Edition Deluxe Color

America: Collins World, 1978, 2129 s., 28 cm Ciltli, İkinci el

800,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Şiiri Antolojisi

Abdullah Özkan - Refik Durbaş
Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003, Türkçe, 5 cilt, 1360 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Kutu içinde, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Antoloji

750,00 TL Kargo: Ücretsiz

Başlangıcından Cumhuriyet'e Türk Şiiri Antolojisi

Abdullah Özkan
Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003, Türkçe, 5 cilt, 1264 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Kutu içinde, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Antoloji Türk Kültürü

750,00 TL Kargo: Ücretsiz

Osmanlı'da Yahudi kıyafetleri = Jewish costumes in the Ottoman Empire

Silvyo Ovadya

İstanbul: Gözlem Sanat Galerisi, 2000, 160 s., 28 cm Karton Kapaklı, İkinci el

700,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kingfisher Science Encyclopedia

Editor: Catherine Headlam

Italy: Kingfisher Books, 1991, 768 s., 30 cm Ciltli, İkinci el

700,00 TL Kargo: Ücretsiz

Değişmez Değerler Değişen Davranışlar Felsefi Ethik İçin Kritik Bir Hazırlık

Takkiyettin Mengüşoğlu

İstanbul: İstanbul Matbaası, 1965, 50 s., 24 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Felsefe Ahlak

700,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cimetieres et Traditions Funeraires Dans Le Monde Islamique / İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri I-II (2 cilt takım)

Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1996, Cilt I: 385 s., Cilt II: 265 s., 24 cm Ciltli, şömizli, İkinci el
İslamiyet Türk Kültürü

640,00 TL Kargo: Ücretsiz

Vilayet-name Manakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-Veli

Abdülbaki Gölpınarlı

İnkılap Kitapevi, İlk baskı, İstanbul, 1958, Türkçe, XXXVI + 162 + 90 Sayfa Tıpkı basım, 16,5 x 22,5 cm Karton kapaklı, İkinci el
İslamiyet Tarikat Sufilik Bektaşilik Tasavvuf Osmanlı Tarihi Şiir Edebiyat

600,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Plastik Sanatları 75. Yıla Armağan - Present to 75th Year Turkish Plastics Arts

İbrahim Çiftçioğlu-Turgay Kantürk
Bilim Sanat Galerisi İstanbul 1998 Türkçe 477 sayfa, 23,5 x 31 cm. ciltli, İkinci el
Türk ressamları Sanat tarihi

600,00 TL Kargo: Ücretsiz

Susurluk Şeker Fabrikası Açılış Hatırası Eylül 1955

Susurluk: 1955, 22 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

600,00 TL Kargo: Ücretsiz

Konya Şeker Fabrikası Açılış Hatırası Eylül 1954

Konya: 1954, 24 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

600,00 TL Kargo: Ücretsiz

Der Letzte Grosswesir Und Seine PreuBischen Söhne

Şefik Okday

Göttingen Zürich: Muster-Schmidh, 1991, 163 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

600,00 TL Kargo: Ücretsiz

36 Yaşında Genç Bir Sendika Petrol-iş 1950-1986

Kemal Sülker

İstanbul: Petrol-iş Sendikası, 394 s., 24 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Tarih Siyaset Sendika

600,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiyede Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış

Server R. İskit

İstanbul: Devlet Basımevi, 1939, 485 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapaklı

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye'de İlk Sermaye Şirketleri (1860-1918)

Hüseyin Avni Şanda
İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 1967, 15 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Çağdaş Türk Sanatı Koleksiyonu 1950-2000

Ali Artun-Hasan Ersel-Bediz Demiray
Ankara 1994, 278 s., 23,5 x 33,5 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tıp Tarihi

Paul Lewis
Çeviren: Nilgün Güdücü
İstanbul: Roche, 192 s., 30 cm Ciltli, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

The Rubaiyat Of Omar Khayyam

Complete English Translation by Edward Fitzgerald
U.S.A: Avon Book Division, 159 s., 18 cm Karton Kapaklı, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Özel Doğuş Lisesi 1990-1991 Yıllığı

İstanbul: Özel Doğuş Lisesi 1990-1991 Yıllığı, 202 s., 27 cm Ciltli, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Osmanlı Şiiri Antolojisi

Ahmet Atilla Şentürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1999, 674 s., 1. baskı 29 cm., Ciltli, İkinci el, Türkçe
Edebiyat Türk Şiiri

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

On Education Women and Children Karl Marx Volume VI

Saul K. Padover

New York: McGraw-Hill Book Company, 1975, 164 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanları Albümü 1989

Hazırlayanlar: Ahmet Toksoy Sedat Alsancak H. İsa Baydoğan Murat İnan

Ankara: Tekel Ambalaj İşletmesi, 1989, 515 s., 29 cm Ciltli, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ethnic Conflict in World Politics

Ted Robert Gurr-Barbara Harff
San Francisco: Westview Press, 1994, 206 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Baskan Lexikon Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi (4 Cilt)

Ergun Birol
Baskan Yayınları İstanbul 1984 Türkçe 1054 sayfa, 24 x 30 cm. ciltli
İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Baby Play Activities For Discovery and development during the first year of life

Pat Petrie

London: Century, 1986, 128 s., 21 cm Karton Kapaklı, İkinci el

500,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mark Twain Social Critic

Philip S. Foner

New York: International Puplishers, 1958, 440 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

480,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu 2007 Mezunları

Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2007, 145 s., 29 cm Bez Ciltli, İkinci el

460,00 TL Kargo: Ücretsiz

Collins Cobuild English Language Dictionary

Glasgow: Collins, 1991, 1703 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

460,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şifalı Suları Kullanma İlmi Balneologi Türkiyenin Şifalı Kaynakları

Med. Rıza Reman

İstanbul: Cumhuriyet Matbaası, 1942, 594 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapaklı

440,00 TL Kargo: Ücretsiz

Questions and Answers about Islam

T. J. Winter-John A. William

China: Fons Vitae, 2002, 96 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el

440,00 TL Kargo: Ücretsiz

Longman Lexicon Of Contemporary English

Hong Kong: Longman Group, 1981, 910 s., 22 cm Karton Kapaklı, İkinci el

440,00 TL Kargo: Ücretsiz

Güneş de Doğar
(İlk baskı)

Ernest Hemingway

Çeviren: Filiz Karabey, İstanbul: Varlık Yayınları, 1955, 267 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

440,00 TL Kargo: Ücretsiz

Zeki Faik İzer (1905-1988)

M. Sıtkı Erinç
Türkiye Halk Bankası, Ankara 1990, Türkçe, İngilizce, Fransızca, 281 sayfa, 21,5 x 28 cm. ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yerden Göğe

Şüküfe Nihal

İstanbul : La Turquie Moderne Matbaası, 1960, 159 s., 17 cm., Karton kapaklı, İkinci el, Türkçe
Edebiyat Türk Şiiri

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını

Burçak Evren-Dilek Girgin Can
Milliyet Yayınları, İstanbul, 1997, 270 sayfa, 19 x 21 cm. İkinci el
Osmanlı Tarihi Gezi Kadın

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Halk İştirakiyyün Fırkası Yayın Organları I
Emek 1. - Yeni Hayat 1., 2.,3.

Ali Ergin Güran (Derleyen)
Katkı Yayınları, İstanbul 1975, 147 sayfa, 20 x 27, cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Tarih

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Köylü Çorapları

Kenan Özbel

İstanbul: İş Bankası Yayınları, 128 s., 34 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Türk El sanatları Dokuma Folklor Anadolu

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Toddlers Children

Martin Bax

Australia: Whinfrey Strachan, 1985, 64 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tıp Fakültesi 1940-1941 Senesi Mezunları

Rahmi Şırvancı-Cavit Çağatay (Hazırlayanlar)
İstanbul Üniversitesi İstanbul Türkçe 52 sayfa, 25 x 33,5 cm.Resimli ciltli
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

The 1953 Record İstanbul Amerikan Koleji (29. Cilt)

Cevat Çapan-Bilge Bilgen
Çituri B.ler Basımevi İstanbul 1953 Türkçe 21 x 27,5 cm. ciltli
İkinci el
Yıllık

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarihin Süzgecinde Mutfak Kültürümüz

Deniz Gürsoy

İstanbul: Oğlak Yayınları, 2004, 193 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sarı Dünya (2 Cilt Takım)

Dimitır Dimov

İstanbul: May Yayınları, 1960, I: 400 s., II: 487 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Roman

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Resimli Büyük Sözlük (10 Cilt)

Abdullah Özkan (Yönetmen)
Ansiklopedik Yayıncılık, İstanbul 1982, 2312 sayfa, 20 x 27,5 cm. ciltli
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Resimli Ansiklopedik Temel Türkçe Sözlük 4 Cilt Takım

İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınevleri, 1982, 1133 s., 28 cm., Ciltli, İkinci el
Sözlük

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Physics For You

Keith Johnson

Hong Kong: Stanley Thornes (Publishers) Ltd, 1992, 384 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ötelerin Çocuğu
(İlk Baskı)

Halikarnas Balıkçısı

İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1955, 377 s., 17 cm., Karton kapaklı, İkinci el, Türkçe

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Osmanlı Tarihi (2 Cilt takım)

Ahmet Rasim

İstanbul: Hürriyet Gazetesi, 1480 s., 24 cm Karton Kapaklı, Kutulu, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz
400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ömer Uluç

Erkal Erçin (Hazırlayan)
Artist Yayın Endüstrisi L.T.D, İstanbul 2002, Türkçe, 262 sayfa, 24 x 33,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Naile Akıncı Resim Sergisi 7-28 Şubat 1996

Turgay Gönenç

İstanbul: Garanti Sanat Galerisi, 1966, 16 s., 22 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği

Kıymet Giray
Akbank Kültür Sanat Kitapları İstanbul 1997 Türkçe 295 sayfa, 22,5 x 30 cm. Ciltli

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mimar Sinan’da Tezyinat Anlayışı

Gözde Ramazanoğlu
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1995 Türkçe 237 sayfa, 20 x 28 cm. Karton kapaklı
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mayo Clinic
(Sağlık Ansiklopedisi)(3 Cilt)

Editör: David E. Larson

İstanbul: Hürriyet, 1994, 991 s., 28 cm Ciltli, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Marksist Ekonomi El Kitabı I-II-III (3 Cilt Takım)

Ernest Mandel

İstanbul: Suda Yayınları, I: 1974, 453 s. II: 1974, 352 s. III: 1975, 455 s., 20 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kuzgunlar ve Leşler (3 Cilt Takım)

Erol Toy

İstanbul: Yaz Yayınları, 1998, 1.Cilt: 384 s., 2.Cilt: 400 s., 3. Cilt: 416 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Key Science 4 -in 2 volume- With Resource park

Eileen Ramsden-Jim Breithaupt

Hong Kong: Stanley Thornes (Publishers) Limited, 1992, 460 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi (I.Cilt)

Recep Ekincigil (Yayın Kurulu Başkanı)
Tercüman Gazetesi Kültür Yayını İstanbul 1982 Türkçe 624 sayfa, 20 x 27 cm. ciltli
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

İstanbul Ahkam Defterleri İstanbul Tarım Tarihi 1 (1743-1757)

Ahmet Kal'a (Yayın Yönetmeni)
İstanbul Büyükşehir Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul 1997 Türkçe 413 sayfa, 21 x 30 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

İki Devrin Perde Arkası

Samih Nafiz Tansu
Ararat Yayınevi, İstanbul 1969, 576 sayfa, 13 x 19,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Histoire des Turcs. De l'empire a la democratie

Richard F. Peters

Paris: Payot, 1966, 248 s., 23 cm Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Tarihi Osmanlı Tarihi Türk Cumhuriyeti Tarihi Kemalizm

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Growing & Learning

Martin Bax

London: Whinfrey Strachan, 1985, 64 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Grand Dictionnaire Francais - Turc Fransızca -Türkçe Büyük Sözlük

A. Rıza Yalt

İstanbul: Ararat Yayınevi, 1971, 1246 s., 24 cm., Ciltli, cilt sırtında kopmalar var, İkinci el
Sözlük

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gençler İçin A'dan Z'ye Genel Kültür Ansiklopedisi (2 Cilt)

Turan Yüksel (Hazırlayan)
Serhat Yayınları İstanbul Türkçe 1935 sayfa, 20 x 28 cm. Ciltli + kutulu
İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Divan Şiiri 1-2 (2 cilt Takım)

İsmet Zeki Eyuboğlu
Say Yayınları, İstanbul, 1994, Türkçe, Cilt 1: 757 sayfa; Cilt 2: 607 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Die Arabische Welt im Spiegel der Kulturgeographie

Günter Meyer (Ed.)
Germany: Zentrum für Forschung zur Arabischen, 2004, 488 s., 29 cm, Çok sayıda resim,harita ve tablolu, Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Destek Reasürans Koleksiyonu

İstanbul: Destek Reasürans Sanat Galerisi, 1998, 263 s., 32 cm Ciltli, İkinci el
Sanat Türk Ressamları

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cengerli: Tarihi Toplumsal ve Kültürel Bir Araştırma

Mustafa Özdemir

İstanbul: Boyut Matbaacılık, 2002, 1. baskı, 416 s., 24 cm., Karton kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bütün Şiirleri

Orhan Veli

İstanbul: Varlık Yayınları, 1953, 142 s., 4. baskı 17 cm., Karton kapaklı, İkinci el, Türkçe
Edebiyat Türk Şiiri

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bir Gün Tek Başına
(İlk Baskı)
Milliyet Yayınları 1974 Yarışma Birincisi

Vedat Türkali

İstanbul: Milliyet Yayınları, 1975, 648 s., 1. baskı, 20 cm., Karton kapaklı, İkinci el, Türkçe
Edebiyat Türk Romanı

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ayın Tarihi 4

Ankara: Devlet Matbaası, 1934, 514 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ayın Tarihi 3

Ankara: Devlet Matbaası, 1934, 511 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el, kapağında yıpranma var

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ayın Tarihi 2

Ankara: Devlet Matbaası, 1934, 448 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el, kapağında yıpranma var

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ayın Tarihi 1

Ankara: Devlet Matbaası, 1934, 319 s., 24 cm Karton Kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Avrupa ile Asya Arasındaki Adam Gazi Mustafa Kemal I-II-III-IV (4 Cilt Takım)

Dagobert Von Mikusch

İstanbul: Cumhuriyet Kitapları, 2000, I: 128 s., II: 112 s., III: 143 s., IV: 128 s., 18 cm., Karton kapaklı, İkinci el

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tüm Bir Yaşam - A Lifetime

Şahin Kaygun

Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, 191 s., 34 cm Ciltli, Şömizli, İkinci el

360,00 TL Kargo: Ücretsiz

The American Illustrated Medical Dictionary Dorland 22nd Edition

London: W. B. Saunders Company, 1952, 1736 s., 25 cm Karton Kapaklı, İkinci el

360,00 TL Kargo: Ücretsiz

Selçuk-Name I-II (2 cilt Takım)

Ahmet Bin Mahmud (Hazırlayan: Erdoğan Merçil)
Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1977, Türkçe, Cilt 1: 182 sayfa, Cilt 2: 204 sayfa,13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

360,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mevlana'dan Sonra Mevlevilik

Abdülbaki Gölpınarlı
İnkılap ve Aka Yayınevleri, İstanbul, 1983, Türkçe, 568 + Resimli sayfalar, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

360,00 TL Kargo: Ücretsiz

Konuşmalar ''Makalat'' I-II (2 Cilt Takım)

Şems-i Tebrizi

İstanbul: Hürriyet Yayınları, Cilt I: 1974, 377 s., Cilt II: 1975, 206 s., 20 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

360,00 TL Kargo: Ücretsiz

Alevi Bektaşî Nefesleri, (2. Basım),

Abdülbaki Gölpınarlı
1992, İstanbul, Türkçe
İnkılap Kitapevi, 407 sayfa, 15,5 x 25,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

360,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yaşam Öyküm

Nüzhet İslimyeli
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1999 Türkçe 175 sayfa, 21,5 x 23 cm. ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi Otobiografi

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Yıllığı 1944-1945

Yıllık-Turkish Year Books [State]
1945, Ankara, Türkçe
373 + 4 sayfa, resimli, 17 x 24 cm,

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

The American Heritage DICTIONARY Of The English Language

William Morris

New York: Heritage Publishing Co, 1969, 1550 s., 29 cm Ciltli, İkinci el

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Süslü Hayatlar 1-2-3 (3 Cilt takım)

Honore de Balzac

İstanbul: Anıt Yayıncılık, 1983, I: 199 s. + 2: 244 s. + 3: 174 s. 20 cm., Karton Kapaklı, İkinci el
Roman

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sabri Berkel 10. Yıl Anısına-2

Dirimart İstanbul 2003 Türkçe 96 sayfa, 21 x 30 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sabancı Resim Koleksiyonu

Zahir Güvemli
Ak Yayınları İstanbul 1984 Türkçe 72 sayfa, 23,5 x 29 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Oluşum Süreci İçinde Sanat Tarihi

Nazan Mazhar İpşiroğlu

İstanbul: Cem Yayınevi, 1983, 187 s., 20 cm Ciltli, İkinci el
Sanat Tarihi

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Naif ve Türk Naifleri

Fahir Aksoy
Ak Yayınları, İstanbul 1990, Türkçe, 65 sayfa, 23 x 28,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Milli Mücadelede Din Adamları (2 Cilt Takım)

Hazırlayan: Ali Sarıkoyuncu
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, Cilt 1: 288 sayfa, Cilt 2: 443 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Kurtuluş Savaşı Atatürk Cumhuriyet Tarihi

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kırk Ambar

Cemil Meriç
1980, İstanbul, Türkçe
Ötüken Yayınları, 487 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı

350,00 TL Kargo: Ücretsiz
350,00 TL Kargo: Ücretsiz

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

Nurullah Berk
Akbank Kültür ve Sanat Kitapları İstanbul 1972 Türkçe 96 sayfa, 23,5 x 22 cm. ciltli
İkinci el

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

İngilizce Türkçe Redhouse Sözlüğü

İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1980, 1152 s., 24 cm., Ciltli, İkinci el

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hz. Muhammed


Doğan Kardeş Yayınları İstanbul 1971 Türkçe 75 sayfa, 23 x 29 cm. Ciltli
İkinci el
İslam Tarihi İslamiyet Müslümanlık

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hoşap’taki Mahmudi Beylerine Ait Mimari Eserler

Mehmet Top
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 199 sayfa,20 x 28,5 cm.

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar

Mehmet Halit Bayrı
Burhaneddin Basımevi, İstanbul 1937, 154 sayfa, 14,5 x 20 cm. Ciltli
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gazavat Nameler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavat Namesi

Agah Sırrı Levend
Türk Tarih Kurumu, Ankara 1956, 392 sayfa, 17 x 24,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Osmanlı Tarihi Türk Edebiyatı Şiir

350,00 TL Kargo: Ücretsiz

ÇOK SATANLAR

Başlangıcından Cumhuriyet'e Türk Şiiri Antolojisi

Abdullah Özkan
Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003, Türkçe, 5 cilt, 1264 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Kutu içinde, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Antoloji Türk Kültürü

750,00 TL
%8

Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celali İsyanları

Mustafa Akdağ
Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, 539 sayfa, 16 x 24 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Osmanlı tarihi

%8

Hayat Bir Uçurtma Olsa

Deniz Karakullukçu

Cep Kitapları, Birinci baskı, İstanbul 1998, 79 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı, İç Kapak Kopuk, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

%8

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor

Feridun Fazıl Tülbentçi
Akba Kitabevi, 1952, 471 s., 3. baskı, 20 cm., Ciltli, İkinci el, Türkçe
Edebiyat Türk Romanı

%8

Ansiklopedik Türk İsimleri Sözlüğü A'dan Z'ye Kadar Türk Adları ve Soyadları

Kemal Zeki Gençosman

, İstanbul: Hür Yayınları, 1975, 234 s., 20 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Sözlük

%8

CHP 1919-1999

Fikret Bila

İstanbul: Doğan Kitap, 1999, 2. baskı, 462 s., 23 cm., Karton kapaklı, İkinci el

%8

Arayışlar Buluşlar Kayboluşlar…

Murat Aykul

İstanbul: E Yayınları, 1995, 176 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

%8

Bilinmeyen Yönleriyle Bir Dönemin Dışişleri (Emekli Diplomat Selahattin Ülkümen'in Anıları)

Selahattin Ülkümen

İstanbul: Gözlem Gazetecilik, 1993, 155 s., 24 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Tarih Anı Hatırat Biyografi

%8

Devrimci Eğitim Devrimci Ahlak

M. İ. Kalinin

Ankara: Ser Yayınları, 1976, 259 s., 20 cm Karton Kapaklı, İkinci el

%8

Kalkınan Türkiye (Rakamlarla 1923-1968)

Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1969, 126 s., 27 cm., Karton Kapaklı, İkinci el

%8

Resimli Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi I-II-III-IV (4 Cilt takım)

Hazırlayanlar: Süleyman Üstün-Yücel Yaman-Tan Oral
İstanbul: Vardiya Yayınları, 1975, Cilt 1: Başlangıcından 1946'ya Kadar, 32 s., Cilt 2: 1946'dan 1961'e Kadar, 32 s., Cilt 3: 1961'den 1967'ye Kadar, 32 s., Cilt 4: 1967'den 1973 Seçimlerine Kadar, 48

%8

Anaokulu Ana Sınıfı Yıllık Ünite Günlük Plan Defteri

İstanbul: Serhat Yayınları, 380 s., 27 cm Karton Kapaklı, İkinci el

%8