Markalar

Fiyat Aralığı

Ürün Puanı

Fırsatlar


Çörçil Anlatıyor. İkinci Cihan Harbinin Hikayesi Cilt: 1

Winston S. Churchill, (Çeviren: Ahmet Emin Yalman)
1948, İstanbul, Türkçe
4 Cilt Takımın 1. cildi (500 sayfa [10] sayfa)

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çörçil Anlatıyor. İkinci Cihan Harbinin Hikayesi Cilt: 3

Winston S. Churchill, (Çeviren: Ahmet Emin Yalman)
1948, İstanbul, Türkçe
4 Cilt Takımın 3. cildi (364 sayfa)

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Baki

İsmet Zeki Eyüboğlu
1972, İstanbul, Türkçe
Kitaş Yayınları, 191 sayfa, 11,5 x 19 cm. karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yunus Emre Yaşamı ve Bütün Şiirleri

Cahit Öztelli

1992, 4. Baskı, İstanbul, Türkçe
Özgür Yayın Dağıtım, 399 sayfa, 12,5 x 19,5 cm. karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Biyografi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yunus Emre Yaşamı ve Bütün Şiirleri (2. Basım)

Cahit Öztelli
Özgür Yayın Dağıtım İstanbul 1992 Türkçe 399 sayfa, 12,5 x 19,5 cm. karton kapaklı, İkinci el,
Edebiyat Şiir Biyografi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yunus Emre Divanı

Faruk K. Timurtaş
1972, İstanbul, Türkçe
Tercüman Kitapçılık, 239 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Baki Divanı'ndan Seçmeler

Faruk Kadri Timurtaş
1987, Ankara, Türkçe
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1000 Temel Eser, XV + 195 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mevlid

Süleyman Çelebi
Hazırlayan: Necla Pekolcay, Dergah Yayınları, İstanbul 1980, 76 + 62 sayfa, Tıpkı Basım, 13 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mevlid (Vesiletün-Necat)

Süleyman Çelebi
Hazırlayan: Faruk K. Timurtaş, İstanbul 1970, Milli Eğitim Basımevi, XVI + 173 sayfa, 13,5 x 20 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yunus Emre Divanı

Burhan Toprak
İnkılap ve Aka Kitapevi, 6. Baskı, İstanbul, 238 sayfa, Karton kapaklı, 19 cm., İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Leskofçalı Galib Hayatı ve Eserleri

Metin Kayahan Özgül
1987, Ankara, Türkçe
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 172 sayfa, Karton kapaklı. 19,5 cm.
İkinci el
Türk Edebiyatı Türk Şiiri

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Fuzuli ve Türkçe Divanı'ndan Seçmeler

Hasibe Mazıoğlu
1986, Ankara, Türkçe
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 1000 Temel Eser, 248 sayfa, Karton kapaklı, 13,5 x 19,5 cm.
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Rami Divanı

Erdal Hamami (Hazırlayan)
2001, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 608 sayfa, 16,5 x 24 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Erzurum Hasankale'li İbrahim Hakkı Dîvân'ı

Sadeleştiren: Turgut Ulusoy, 1974, İstanbul, Hasankale İbrahim Hakkı Hz. 'nin Camii ve Külliyesini Yaptırma ve Yaşatma Derneği, 242 sayfa, 16 x 24 cm., Karton kapaklı İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tazarru'name

Yusuf Sinan Paşa, (Haz: A. Mertol Tulum)
2001, Ankara, Türkçe
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, XIII + 408 sayfa tıpkıbasım, 16 x 24 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Erzurumlu İbrahim Hakkı

Hayrani Altıntaş
1997, İstanbul, Türkçe
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, VIII + 224 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Behiştî Dîvânı, Behiştî, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Dîvânının Tenkidli Metni

Yaşar Aydemir
2000, Ankara, Türkçe
Milli Eğitim Basımevi, XIV + 768 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Rumelili Za'îfî, Hayatı, San'atı, Eserleri ve Dîvân'ından Seçmeler

Kâmil Akarsu
1993, İstanbul, Türkçe, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 292 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri

Sedit Yüksel
1980, Ankara, Türkçe
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, X + 189 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mezaki, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı'nın Tenkidli Metni

Ahmet Mermer

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Ankara 1991 Türkçe 573 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gülşehrî ve Feleknâme

Sadettin Kocatürk
1984, Ankara, Türkçe
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, VI + 68 + 193 Tıpkıbasım, 16 x 22,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Divan Edebiyatı Antolojisi,

Şemsettin Kutlu
1983, İstanbul, Türkçe
Remzi Kitabevi, 516 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tezkire-i Mucib

Kudret Altun
1997, Ankara, Türkçe
Atatürk Kültür Merkezi, 84 sayfa, 16,5 x 25,5 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir Antoloji Divan Edebiyatı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Klasik Divan Şiirimiz

Rüştü Şardağ
1976, İstanbul, Türkçe
İnkılap ve Aka Yayınevleri, 407 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler

Oya Adalı
1979, Ankara, Türkçe
Türk Dil Kurumu Yayınları, 117 sayfa, 16,5 x 24 cm. karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Karacaoğlan

Nevzat Yesirgil
1958, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 80 sayfa, 12 x 16,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şiir Tahlilleri I
Tanzimattan Cumhuriyete

Mehmet Kaplan
1978, 6. Basım, İstanbul, Dergah Yayınları, 240 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şiir Tahlilleri II
Cumhuriyet Devri Türk Şiiri

Mehmet Kaplan
1980, 3. Basım, İstanbul, Dergah Yayınları, 624 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hikmet İlaydın
Makaleler

Hazırlayan: Nihal İlaydın, 1999, Ankara, Aydın Kitapevi, V + 356 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Eleştiri İnceleme Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Geç Kalmanın Gurbetinde Bir Koşu

Halil Uysal
1984, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Alkoldönem

Halil Uysal
1968, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı.
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hüznün Dalgın Kuşları

Ruşen Hakkı
1968, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 48 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Türk Şiiri

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yüzün Bir Yalnızlıktır Yüzümde

Anıl Meriçelli
1970, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çöp Türküsü

Fethi, Savaşçı
1975, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 96 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Özel Ulak

Fethi, Savaşçı
1973, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 104 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı.

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

İş Arkadaşları

Fethi, Savaşçı
1980, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 96 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bu Sarı Biraları İçince

Fethi, Savaşçı
1971, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ağaçlar Uyanınca

Nahit Ulvi Akgün
1971, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı.
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Altın Çağı Ölümün

Seyfettin Başçıllar
Yeditepe Yayınları, İstanbul 1961, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sokak Şarkıları

Seyfettin Başçıllar
1973, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 80 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yeni Eylüller

Nazmi Akıman

Yeditepe Yayınları, 1972, İstanbul, 48 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Soyunuk

Kamran Yüce

Yeditepe Yayınları, İstanbul 1961, 48 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi

Kamile İmer
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976, Türkçe, 126 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkçe ( Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma) Öğretim Rehberi

Nusret Alperen
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1990, Türkçe, VIII + 195 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ölümünün Üçyüzellinci Yılında Nef'i

Kollektif
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991, Türkçe, 135 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı,İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dilbilimin Temel Kavram Ve İlkeleri

Berke Vardar
1982, Ankara, Türkçe
Türk Dil Kurumu Yayınları, 136 sayfa, 16,5 x 24 cm. karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Müjgân Cunbur
Maarif Basımevi, İstanbul, 1956, Türkçe, 129 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tezkiretü'ş-Şuarâ

Beyâni Mustafa Bin Carullah
Eleştirmeli Baskıyı Hazırlayan: İbrahim Kutluk
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997, 347 sayfa, 14 x 20 cm. Türkçe Osmanlıca, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Biyografi Osmanlı tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tanzimat Edebiyatında Kölelik

İsmail Parlatır
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, V + 227 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Osmanlı Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bir Fidandan Yüzyıllık Çınarlara

Elvan Eser
Form Reklam Hizmetleri, İstanbul, 2004, Türkçe, 34 sayfa, 16,5 x 22,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ana Tanrıça Kültü Üzerine Görüşler

Selçuk Mülayim
Türk Folkloru Yayınları, Ankara, 1986, Türk Folkloru Belleten 1986/1'den ayrı basım, 200 - 208 sayfa arası,8 sayfa, 16 x 23,5 cm. kuşe kapaklı, İkinci el
Edebiyat Folklor Mitoloji

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cem Sultan Hayatı ve Şiir Dünyası

Münevver Okur
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 226 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Osmanlı Tarihi Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi-I (16-18. Yüzyıllar)

Saim Sakaoğlu - Ali Berat Alptekin - Esma Şimşek
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2000, Türkçe, 258 sayfa, 16 x 24 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Firdevsi-i Rumi: Kutb-Name

İbrahim Olgun - İsmet Parmaksızoğlu
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1980, Türkçe, 367 sayfa, 16,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı.
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

50. yılda yurdumuzun enerji ve doğal kaynakları


Ankara, 1973, Türkçe, 164, [4], 22 sayfa, resimli, 3 harita, 17x24 cm, Karton kapaklı.
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Risale-i Nur külliyatından, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi veya Divan-ı Harbi-i Örfi

Bediüzzaman Said Nursi
Sözler Yayınevi, İstanbul, 1978, Türkçe, 72 sayfa, 10,5 x 16 cm., Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eski Türk Edebiyatında Nazım, Cilt 1

Fahir İz
Akçağ Yayınları 3. Baskı, Ankara, 1999, Türkçe, 528 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eski Türk Edebiyatında Nazım, Cilt 2

Fahir İz
Akçağ Yayınları, Ankara, 1967, Türkçe, LXXVIII + 528 - 892 + 22 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Kültürü ve Edebiyatı

Abdülkadir Karahan
M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1992, Türkçe, 24 + 286 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tarih Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1994, Türkçe, VIII + 251 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları I Osmanlı Türkçesine Giriş, Eski Yazı-Gramer-Aruz-Metinler

Faruk K. Timurtaş
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1981, Türkçe, XVI + 232 + 176 (Osmanlıca, Bölüm ) sayfa, 16,5 x 23,5 cm Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gazneliler Devleti Tarihi

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, Türkçe, 117 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gazneliler Devleti Tarihi

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, Türkçe, 117 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, Türkçe, 57 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü

Saadettin Gömeç
Çetin Ofset, Ankara, 1997, Türkçe, 126 sayfa, 17 x 24,5 cm. Ciltli
İkinci el
Türk Tarihi Türk Kültürü

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sultan Alaeddin Eratna

Kemal Göde
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 74 sayfa, 14 x 19 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dinin Türk Toplumuna Etkileri

Muzaffer Sencer
Ant Yayınları, İstanbul, 1971, Türkçe, 248 sayfa,12 x 19,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması

Zeki Atçeken
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 365 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türklerde Spor Kültürü

Özbay Günay
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 53 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarih Lugatı, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Temel Terimleri Sözlüğü

Kamil Kepecioğlu
21.Yüzyıl Yayınları, Ankara, , Türkçe, 366 sayfa,12 x 16 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Devletleri

Anıl Çeçen
İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986, Türkçe, 365 sayfa,16 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ünlü Selçuklu Komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 115 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi

Feyzi Halıcı
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 80 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220)

Salim Koca
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, Türkçe, 128 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eski Türklerde Şehircilik

Faruk Sümer
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, Türkçe, 102 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Müslüman-Türk Devletleri Tarihi

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 413 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Selçukluları’nda Meslekler

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 233 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Renkli resimli, Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kirman Selçukluları

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, Türkçe, 265 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kara Koyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah’a Kadar)

Faruk Sümer
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 169 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şehir ve Savunması

A. Karaca
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 246 sayfa + Resimli Sayfalar,23 x 31 cm. Karton kapaklı
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793-1821

Ercümend Kuran
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1968, Türkçe, 71 sayfa,17 x 23,5 cm.
Osmanlı Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Suriye Filistin Selçuklu Devleti Tarihi

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989, Türkçe, 198 sayfa, + Resimli, Sayfalar 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Aydınoğlu Gazi Umur Bey

Tuncer Baykara
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 120 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ankara'da Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden İki Örnek: Etnoğrafya Müzesi ve Eski Türk Ocağı Merkez Binası (Devlet Resim ve Heykel Müzesi)

Nurcan İnci Fırat
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 153 sayfa, 20 x 28,5 cm. Renkli sayfalar, Ciltli
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Büyük Sancağın Gölgesinde

Friedrich - Karl Kienitz
Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, Tarihsiz, Türkçe, 232 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri

Oktay Aslanapa
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1988, Türkçe, 208 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ferah Cerbe Savaşı

Orhan Şaik Gökyay
, İstanbul, 1975, Türkçe, 182 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı
Osmanlı tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Recaizade Mahmut Ekrem

İsmail Parlatır
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985, Türkçe, 134 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal
Hazırlayan: Şemsettin Kutlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982, Türkçe, 88 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tiyatro

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Tarihi III

Hüseyin Namık Orkun
Ankara 1946 Türkçe 250 sayfa; 262 sayfa

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Tarihi IV

Hüseyin Namık Orkun
Ankara 1946 Türkçe 250 sayfa; 262 sayfa

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

ÇOK SATANLAR

İsmet Paşa'yla 10 Yıl 1954 -1964 (4 cilt-Takım)

Metin Toker
1966-1969, İstanbul, Türkçe
4 Cilt ( 221 + 248 + 233 + 159 sayfa), resimli.
İkinci el

%0

İller Bankası, Belediyeler yıllığı

1949-1950, Ankara, Türkçe
3. Cilt, ( VII + 795 sayfa) resimli.,

135,00 TL
%0

Yunus Emre Divanı

Faruk K. Timurtaş
1972, İstanbul, Türkçe
Tercüman Kitapçılık, 239 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL
%0

Nev'i, Divan, Tenkidli Basım

Mertol Tulum - M. Ali Tanyeri
1977, İstanbul, Türkçe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, XIII + 607 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton Kapaklı,İkinci el
Edebiyat Türk Şiiri

%0

Çarhname

Ahmed Fakih (Yayımlayan ve İşleyen: Mecdut Mansuroğlu)
1956, İstanbul, Türkçe
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 100 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapak, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Hüsn ü Aşk

Şeyh Gâlib
(Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
1968, İstanbul, Türkçe
Altın Kitaplar Yayınevi, 349 + 24 sayfa Tıpkıbasım, 17 x 24 cm. Ciltli
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Son Asır Türk Şairleri 1

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Hazırlayan: Müjgan Cunbur
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, X + 678 sayfa, 16 x 24 cm Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji Biyografi

%0

Anlaşma: Anlatma ve Anlama

Arda Denkel
1981, İstanbul, Türkçe
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, IX + 89 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el

%0

Fırın Patlayınca

Fethi Savaşçı

1982, İstanbul, Türkçe, Yeditepe Yayınları, 128 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, ikinci el,
Edebiyat Öykü Hikaye

%0

Halit Ziya Uşaklıgil (Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri)

Olcay Önertoy
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1965, Türkçe, V + 186 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Eleştiri Roman

%0

Türkiye'den ve Dünyadan Aşk ve Erotizm Şiirleri Antolojisi

Erdal Alova (Derleyen)
Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1993, Türkçe, 590 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji

%0

Osmanlı Şiir Tarihi-I-V (2 cilt Takım )

E. J. Wilkinson Gibb (Çeviren: Ali Çavuşoğlu)
Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara, 1999, Türkçe, Cilt I: 584 sayfa, Cilt 2: 553 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Osmanlı tarihi

%0

Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Mustafa Nihat Özön
Maarif Matbaası, İstanbul, 1941, Türkçe, VIII + 478 sayfa, 16,5 x 23,5 Ciltli, İkinci El
Edebiyat Roman Şiir Deneme Tiyatro

%0

Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri Hayatı-İlmi Kişiliği-Eserleri

Ahmet Temir
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, Türkçe, XV + 191 + 44 ( 40 adet resim, 2 adet harita) sayfa, 16,5 x 24,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk edebiyatı Tarih Biyografi

%0

Türk Savaş ve Barışları MÖ.209-MS.1974

M. Orhan Bayrak
Kastaş A.Ş Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 259 sayfa,10,5 x 18,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

%0

Timur ve Devleti

İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 172 sayfa,16,5 x 23,5 cm.

%0

Gök-Türkler II

Ahmet Taşağıl
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, Türkçe, 128 + Belge sayfalar,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

%0