Markalar

Fiyat Aralığı

Ürün Puanı

Fırsatlar


Tanzimat Edebiyatında Kölelik

İsmail Parlatır
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, V + 227 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Osmanlı Tarihi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bir Fidandan Yüzyıllık Çınarlara

Elvan Eser
Form Reklam Hizmetleri, İstanbul, 2004, Türkçe, 34 sayfa, 16,5 x 22,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ana Tanrıça Kültü Üzerine Görüşler

Selçuk Mülayim
Türk Folkloru Yayınları, Ankara, 1986, Türk Folkloru Belleten 1986/1'den ayrı basım, 200 - 208 sayfa arası,8 sayfa, 16 x 23,5 cm. kuşe kapaklı, İkinci el
Edebiyat Folklor Mitoloji

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Edebiyatı Tarihi Cilt 1

Agâh Sırrı Levend
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1998, Türkçe, XVII + 666 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Nesir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali Şir Nevai, II. Cilt: Divanlar, 4 Türkçe, 1 Farsça Dîvân,

Agâh Sırrı Levend
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1966, Türkçe, VIII + 272 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali Şir Nevaî, III. Cilt: Hamse: Hayretü'l Ebrar, Ferhad ü Şirin, Leylî vü Mecnun, Seb'a-i Seyyar Sedd-i İskender,

Agâh Sırrı Levend
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1967, Türkçe, VIII + 566 sayfa, 16,5 x 24 cm.Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali Şir Nevaî, IV. Cilt: Dîvânlar ile Hamse Dışındaki Eserler,

Agâh Sırrı Levend
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1968, Türkçe, VIII + 311 sayfa, 16,5 x 24 cm Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Birinci Türk Dili Kurultayı, Tezler Müzakere Zabıtları


Devlet Matbaası, İstanbul, 1933, Türkçe, XXX + 496 sayfa, 17,5 x 24 cm. Ciltli.

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Limni ve Malta Mektupları
(Ziya Gökalp Külliyatı II)

Ziya Gökalp
Hazırlayan: Fevziye Abdullah Tansel, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1965, Türkçe, LXII + 624 sayfa,17 x 23,3 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tarih Şiir Anı Mektup

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cem Sultan Hayatı ve Şiir Dünyası

Münevver Okur
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 226 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Osmanlı Tarihi Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Azerbaycan Âşıkları ve Halk Şairleri Antolojisi-I (16-18. Yüzyıllar)

Saim Sakaoğlu - Ali Berat Alptekin - Esma Şimşek
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2000, Türkçe, 258 sayfa, 16 x 24 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Firdevsi-i Rumi: Kutb-Name

İbrahim Olgun - İsmet Parmaksızoğlu
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1980, Türkçe, 367 sayfa, 16,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı.
Türk Edebiyatı Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

50. yılda yurdumuzun enerji ve doğal kaynakları


Ankara, 1973, Türkçe, 164, [4], 22 sayfa, resimli, 3 harita, 17x24 cm, Karton kapaklı.
İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Risale-i Nur külliyatından, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi veya Divan-ı Harbi-i Örfi

Bediüzzaman Said Nursi
Sözler Yayınevi, İstanbul, 1978, Türkçe, 72 sayfa, 10,5 x 16 cm., Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eski Türk Edebiyatında Nazım, Cilt 1

Fahir İz
Akçağ Yayınları 3. Baskı, Ankara, 1999, Türkçe, 528 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eski Türk Edebiyatında Nazım, Cilt 2

Fahir İz
Akçağ Yayınları, Ankara, 1967, Türkçe, LXXVIII + 528 - 892 + 22 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali Suavi'nin Türkçülüğü

İsmail Hami Danişmend

CHP Genel Sekreterliği Neşriyatı, Ankara, 1942, Türkçe, 36 sayfa, 17 x 24,5 cm Karton kapaklı, İkinci el
Osmanlı Tarihi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mehmet Emin Yurdakul'un Eserleri-1 Şiirler

Fevziye Abdullah Tansel
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969, Türkçe, LXXX + 473 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Doğumunun Yüzüncü Yılında Yahya Kemal Beyatlı

Yahya Kemal Beyatlı
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1994, Türkçe, VIII + 251 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Lehçeleri Örnekleri VIII. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla Kadar Yazı Dili

Saadet Ş. Çağatay
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1950, Türkçe, IX + 330 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tarih Dil

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Kültürü ve Edebiyatı

Abdülkadir Karahan
M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1992, Türkçe, 24 + 286 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tarih Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kutadgu Bilig, I Metin

Reşid Rahmeti Arat
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1979, Türkçe, LIX + 656 sayfa, 16,5 x 24 cm.Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Mesnevi Siyasetname Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sükkeri, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı

Erdoğan Erol (Hazırlayan)
Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1994, Türkçe, VIII + 300 sayfa, 16 x 24 cm.Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarihi Türkiye Türkçesi Araştırmaları I Osmanlı Türkçesine Giriş, Eski Yazı-Gramer-Aruz-Metinler

Faruk K. Timurtaş
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1981, Türkçe, XVI + 232 + 176 (Osmanlıca, Bölüm ) sayfa, 16,5 x 23,5 cm Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gazneliler Devleti Tarihi

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, Türkçe, 117 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gazneliler Devleti Tarihi

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, Türkçe, 117 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Anadolu Fatihi Kutalmışoğlu Süleymanşah

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, Türkçe, 57 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bizans Devleti Tarihi

George Ostrogorsky (Çeviren: Fikret Işıltan)
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1981, Türkçe, 582 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Vilayet-name Manakıb-ı Hünkar Hacı Bektaş-Veli

Abdülbaki Gölpınarlı

İnkılap Kitapevi, İlk baskı, İstanbul, 1958, Türkçe, XXXVI + 162 + 90 Sayfa Tıpkı basım, 16,5 x 22,5 cm Karton kapaklı, İkinci el
İslamiyet Tarikat Sufilik Bektaşilik Tasavvuf Osmanlı Tarihi Şiir Edebiyat

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sultan Alaeddin Eratna

Kemal Göde
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 74 sayfa, 14 x 19 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dinin Türk Toplumuna Etkileri

Muzaffer Sencer
Ant Yayınları, İstanbul, 1971, Türkçe, 248 sayfa,12 x 19,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Kültürünün Gelişme Çağları I-II (2 cilt takım)

Bahaeddin Ögel
M.E.B Yayınları, Ankara, 2001, Türkçe, Cilt 1: 111 sayfa; Cilt 2: 92 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hoşap’taki Mahmudi Beylerine Ait Mimari Eserler

Mehmet Top
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 199 sayfa,20 x 28,5 cm.

175,00 TL Kargo: Ücretsiz

İpek Yolu

Nadir Devlet (Hazırlayan)
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, Türkçe, 280 sayfa, Resimli sayfalar, 20 x 28,5 cm. Tataristan, Kırım, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan.

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları

Gönül Cantay
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 136 + Resimli sayfalar,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el

165,00 TL Kargo: Ücretsiz

Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması

Zeki Atçeken
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 365 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Konya Köşkü

Friedrich Sarre
Türkçeye Çeviren: Şahabeddin Uzluk, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, Türkçe, 130 sayfa, 23,5 x 30,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türklerde Spor Kültürü

Özbay Günay
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 53 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarih Lugatı, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Temel Terimleri Sözlüğü

Kamil Kepecioğlu
21.Yüzyıl Yayınları, Ankara, , Türkçe, 366 sayfa,12 x 16 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Devletleri

Anıl Çeçen
İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1986, Türkçe, 365 sayfa,16 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kutadgu Bilig İncelemesi

A. Dilaçar
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1972, Türkçe, 203 sayfa,16,5 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Mesnevi Siyasetname Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ünlü Selçuklu Komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 115 sayfa,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarih İçinde Türk Edebiyatı

Faruk K. Timurtaş
Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1993, Türkçe, 368 sayfa, 13, 5 x 19, 5 cm. Karton kapaklı,İkinci el
Edebiyat Dil Şiir

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi

Feyzi Halıcı
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 80 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı
İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Altın Ordu ve Çöküşü, Çeviren: Hasan Eren

A.Yu. Yakubovskiy
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 277 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Tarihi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211-1220)

Salim Koca
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, Türkçe, 128 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Eski Türklerde Şehircilik

Faruk Sümer
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, Türkçe, 102 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Müslüman-Türk Devletleri Tarihi

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 413 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Selçukluları’nda Meslekler

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 233 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Renkli resimli, Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kirman Selçukluları

Erdoğan Merçil
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, Türkçe, 265 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şehir ve Savunması

A. Karaca
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 246 sayfa + Resimli Sayfalar,23 x 31 cm. Karton kapaklı
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Belgelerle Çırağan Sarayı

Selman Can
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, Türkçe, 115 sayfa,17 x 24 cm.
Osmanlı tarihi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793-1821

Ercümend Kuran
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1968, Türkçe, 71 sayfa,17 x 23,5 cm.
Osmanlı Tarihi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14.yüzyıl)

Oktay Aslanapa
M.E.B Yayınları, Ankara, 1977, Türkçe, 207 sayfa, 20 x 28 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Osmanlı Tarihi Mimarlık Sanat

165,00 TL Kargo: Ücretsiz

Genel Tarih I, Eski Çağlarda ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri

İsmet Parmaksızoğlu - Yaşar Çağlayan
Funda Yayınları, Ankara, 1976, Türkçe, 455 sayfa, 16 x 24 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ankara'da Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden İki Örnek: Etnoğrafya Müzesi ve Eski Türk Ocağı Merkez Binası (Devlet Resim ve Heykel Müzesi)

Nurcan İnci Fırat
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, Türkçe, 153 sayfa, 20 x 28,5 cm. Renkli sayfalar, Ciltli
İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Büyük Sancağın Gölgesinde

Friedrich - Karl Kienitz
Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, Tarihsiz, Türkçe, 232 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Selçuk-Name I-II (2 cilt Takım)

Ahmet Bin Mahmud (Hazırlayan: Erdoğan Merçil)
Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul, 1977, Türkçe, Cilt 1: 182 sayfa, Cilt 2: 204 sayfa,13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

180,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri

Oktay Aslanapa
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1988, Türkçe, 208 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ferah Cerbe Savaşı

Orhan Şaik Gökyay
, İstanbul, 1975, Türkçe, 182 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı
Osmanlı tarihi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Oryantal Göbek Dansı

Kemal Özdemir
Dönence Yayınları, İstanbul, 2000, Türkçe, 160 sayfa,16 x 24 cm. Karton kapaklı

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Suriye Filistin Selçuklu Devleti Tarihi

Ali Sevim
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1989, Türkçe, 198 sayfa, + Resimli, Sayfalar 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Aydınoğlu Gazi Umur Bey

Tuncer Baykara
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 120 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kara Koyunlular (Başlangıçtan Cihan-Şah’a Kadar)

Faruk Sümer
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, 169 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yabancı Gezginler ve Osmanlı Kadını

Burçak Evren-Dilek Girgin Can
Milliyet Yayınları, İstanbul, 1997, 270 sayfa, 19 x 21 cm. İkinci el
Osmanlı Tarihi Gezi Kadın

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal
Hazırlayan: Şemsettin Kutlu, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982, Türkçe, 88 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tiyatro

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mahallenin Kısmeti Kapak: Mim Uykusuz

Aziz Nesin

Düşün Yayınevi, İstanbul, 1958, 112 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı
Edebiyat Mizah

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Recaizade Mahmut Ekrem

İsmail Parlatır
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1985, Türkçe, 134 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Divan Şiiri 1-2 (2 cilt Takım)

İsmet Zeki Eyuboğlu
Say Yayınları, İstanbul, 1994, Türkçe, Cilt 1: 757 sayfa; Cilt 2: 607 sayfa, 13 x 19 cm., Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

200,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Tarihi III

Hüseyin Namık Orkun
Ankara 1946 Türkçe 250 sayfa; 262 sayfa

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Tarihi IV

Hüseyin Namık Orkun
Ankara 1946 Türkçe 250 sayfa; 262 sayfa

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sazımın Sözü (Basıma Hazırlayan: Dursun Yıldırım)

Bulud Karaçorlu Sehend
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1980 Türkçe X + 302 sayfa, 13 x 19,5 cm., Karton kapaklı İkinci el
Edebiyat Şiir Biyografi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkçe-İngilizce Teknik Terimler Sözlüğü

Nuri Özbalkan
Özbalkan Yayınları İstanbul 1984 Türkçe 1152 sayfa, 17 x 24,5 cm Ciltli
İkinci el

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tıp Sözlüğü İngilizce-Türkçe

Pars Tuğlacı
Pars Yayınları İstanbul 1978 Türkçe XV + 595 sayfa, 17 x 24 cm. Ciltli

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Marksçı-Leninci Felsefe Sözlüğü

Manfred Buhr-Alfred Kosing
Konuk Yayınları İstanbul 1976 Türkçe 328 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Fransızca-Türkçe Teknik Terimler Lugatı

Nuri Özbalkan
Özbalkan Yayınları İstanbul 1969 Türkçe 663 sayfa, 15 x 20,5 cm Ciltli
İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Taşpınar's Technical Dictionary Türkçe-İngilizce

Adnan Halet Taşpınar
Taşpınar Yayınları İstanbul 1978, 1316 sayfa, 15,5 x 20 cm. Ciltli,İkinci el
Sözlük

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Taşpınar Technisches Wörterbuch- Deutsch-Türkisch

Adnan Halet Taşpınar
Taşpınar Yayınları İstanbul 1971 Türkçe 1563 sayfa, 14,5 x 19,5 cm. Ciltli, İkinci el, Kapak plastik cildi lekeli
Sözlük Almanca Türkçe

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şairler Edipler Muharrirler

Baha Dürder
Remzi Kitabevi İstanbul 1979 Türkçe 190 sayfa, 13,5 x 20 cm. Karton kapaklı
Sözlük Edebiyat Roman Şiir Biyografi

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Matematik Terimleri Sözlüğü, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusca, Azarbaycan Türkçesi

Hilmi Hacısalihoğlu-Akif Hacıyev Arif Sabuncuoğlu-Lawrence Brown-Ertan İbikli-Sevim Brown (Hazırlayanlar)
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 2000 Türkçe VIII + 678 sayfa, 18,5 x 24,5 cm. Ciltli, Şömizli
İkinci el

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Psikiyatri Lugatı

Adnan Ziyalar
İstanbul Üniversitesi Cerahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı Yayınları İstanbul 1981 Türkçe 461 sayfa, 13 x 19,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkçe'de Ekler- Kökler- Gövdeler (Orta ve Lise Sınıfları İçin)

Yusuf Çotuksöken
Alaz Yayınları İstanbul 1980 Türkçe 77 sayfa, 13 x 19 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Pekiştirme ve Kuralları

Vecihe Hatipoğlu
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1973 Türkçe 49 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Terim Hazırlama Kılavuzu

Emin Özdemir
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1973 Türkçe 102 sayfa, 14 x 20 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dil Kılavuzu

Nijat Özön
Arkın Kitapevi İstanbul 1985 Türkçe 660 sayfa, 12 x 21 cm Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Özleştirme Kılavuzu


Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1978 Türkçe 195 sayfa, 14 x 19,5 cm Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Nazım ve Nesir Yönüyle Yardımcı Edebiyat Kitabı Lise II

Arif Hikmet Par
Serhat Yayınları İstanbul 1990 Türkçe 320 sayfa, 13 x 19 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

İlkokullar İçin Alıştırmalı-Uygulamalı Dilbilgisi

Faik Akçay
Akçay Yayıları İstanbul 1979 Türkçe 144 sayfa, 13,5 x 19,5 cm Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları

Hamza Zülfikar
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1991 Türkçe X + 213 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

İngilizce Çeviri Kılavuzu

Ahmet Kocaman-Ziya Aksoy - İsmail Boztaş
Ardıç Yayınları Ankara 1986 Türkçe 292 sayfa, 16 x 23,5 cm Karton Kapaklı

160,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tümcebilgisi

Hikmet Dizdaroğlu
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1976 Türkçe 522 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Yayıncılar ve Dağıtımcılar Adres Kataloğu

Ya - Pa Yayınları İstanbul 1989 Türkçe 37 + 94 (Reklamlar) sayfa, 16,5 x 23 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

İnsan ve Hayat (2 cilt Takım)

Fritz Kahn (Çeviren: Cemil Cahit Cem)
Türkiye Yayınevi İstanbul 1944 Türkçe Cilt 1: 370 sayfa, Cilt 2: 411 sayfa, 19,5 x 26 cm Ciltli
İkinci el Cilt kabında yıpranmalar var

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Kitap, Kırtasiye Kataloğu


Derya Dağıtım İstanbul 1982 Türkçe 144 sayfa, 13,5 x 19 cm Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Materyalist Felsefe Sözlüğü (Ciltli)

M. Rosenthal ve P. Yudin (Çeviren: Aziz Çalışlar) Rosenthal
Sosyal Yayınlar İstanbul 1972 Türkçe 550 sayfa, 16 x 24 cm Ciltli

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ortaokul ve Lise Türkçe-Edebiyat Kitaplarında Adları Geçen Şair ve Yazarlar Hayatları ve Eserleri

M. Türker Acaroğlu
İnkılap ve Aka İstanbul 1963 Türkçe 210 sayfa, 14 x 20 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Toplum Bilimcileri 1

Emre Kongar
Remzi Kitabevi İstanbul 1982 Türkçe 467 sayfa, 16 x 24 cm. Karton kapaklı

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hukuk ve Sosyal Bilimler Sözlüğü

Şakir Altay
Bilgi Yayınevi Ankara 1983 Türkçe 501 sayfa,12,5 x 19 cm. Karton kapak

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Aydınlatma Terimleri

Şazi Sirel
İstanbul Devlet Mühendislik Ve Mimarlık Akademisi Yayınları İstanbul 1976 Türkçe 112 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapak
Sözlük

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

Anayasa Sözlüğü

Hasan Eren-Hamza Zülfikar
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1985 Türkçe VIII + 246 sayfa, 13,5 x 19 cm Karton kapak
İkinci el
Sözlük

150,00 TL Kargo: Ücretsiz

ÇOK SATANLAR

İsmet Paşa'yla 10 Yıl 1954 -1964 (4 cilt-Takım)

Metin Toker
1966-1969, İstanbul, Türkçe
4 Cilt ( 221 + 248 + 233 + 159 sayfa), resimli.
İkinci el

%0

İller Bankası, Belediyeler yıllığı

1949-1950, Ankara, Türkçe
3. Cilt, ( VII + 795 sayfa) resimli.,

150,00 TL
%0

Yunus Emre Divanı

Faruk K. Timurtaş
1972, İstanbul, Türkçe
Tercüman Kitapçılık, 239 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

150,00 TL
%0

Nev'i, Divan, Tenkidli Basım

Mertol Tulum - M. Ali Tanyeri
1977, İstanbul, Türkçe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, XIII + 607 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton Kapaklı,İkinci el
Edebiyat Türk Şiiri

%0

Çarhname

Ahmed Fakih (Yayımlayan ve İşleyen: Mecdut Mansuroğlu)
1956, İstanbul, Türkçe
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 100 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapak, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Hüsn ü Aşk

Şeyh Gâlib
(Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
1968, İstanbul, Türkçe
Altın Kitaplar Yayınevi, 349 + 24 sayfa Tıpkıbasım, 17 x 24 cm. Ciltli
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Son Asır Türk Şairleri 1

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Hazırlayan: Müjgan Cunbur
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, X + 678 sayfa, 16 x 24 cm Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji Biyografi

%0

Anlaşma: Anlatma ve Anlama

Arda Denkel
1981, İstanbul, Türkçe
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, IX + 89 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el

%0

Fırın Patlayınca

Fethi Savaşçı

1982, İstanbul, Türkçe, Yeditepe Yayınları, 128 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, ikinci el,
Edebiyat Öykü Hikaye

%0

Halit Ziya Uşaklıgil (Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri)

Olcay Önertoy
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1965, Türkçe, V + 186 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Eleştiri Roman

%0

Türkiye'den ve Dünyadan Aşk ve Erotizm Şiirleri Antolojisi

Erdal Alova (Derleyen)
Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1993, Türkçe, 590 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji

%0

Osmanlı Şiir Tarihi-I-V (2 cilt Takım )

E. J. Wilkinson Gibb (Çeviren: Ali Çavuşoğlu)
Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara, 1999, Türkçe, Cilt I: 584 sayfa, Cilt 2: 553 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Osmanlı tarihi

%0

Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Mustafa Nihat Özön
Maarif Matbaası, İstanbul, 1941, Türkçe, VIII + 478 sayfa, 16,5 x 23,5 Ciltli, İkinci El
Edebiyat Roman Şiir Deneme Tiyatro

%0

Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri Hayatı-İlmi Kişiliği-Eserleri

Ahmet Temir
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, Türkçe, XV + 191 + 44 ( 40 adet resim, 2 adet harita) sayfa, 16,5 x 24,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk edebiyatı Tarih Biyografi

%0

Türk Savaş ve Barışları MÖ.209-MS.1974

M. Orhan Bayrak
Kastaş A.Ş Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 259 sayfa,10,5 x 18,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

%0

Timur ve Devleti

İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 172 sayfa,16,5 x 23,5 cm.

%0

Gök-Türkler II

Ahmet Taşağıl
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, Türkçe, 128 + Belge sayfalar,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

%0