Sahaf

Markalar

Fiyat Aralığı

Ürün Puanı

Fırsatlar


Rumelili Za'îfî, Hayatı, San'atı, Eserleri ve Dîvân'ından Seçmeler

Kâmil Akarsu
1993, İstanbul, Türkçe, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 292 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şeyh Galip Eserlerinin Dil ve Sanat Değeri

Sedit Yüksel
1980, Ankara, Türkçe
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, X + 189 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Mezaki, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı'nın Tenkidli Metni

Ahmet Mermer

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını Ankara 1991 Türkçe 573 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gülşehrî ve Feleknâme

Sadettin Kocatürk
1984, Ankara, Türkçe
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, VI + 68 + 193 Tıpkıbasım, 16 x 22,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Divan Edebiyatı Antolojisi,

Şemsettin Kutlu
1983, İstanbul, Türkçe
Remzi Kitabevi, 516 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tezkire-i Mucib

Kudret Altun
1997, Ankara, Türkçe
Atatürk Kültür Merkezi, 84 sayfa, 16,5 x 25,5 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir Antoloji Divan Edebiyatı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Klasik Divan Şiirimiz

Rüştü Şardağ
1976, İstanbul, Türkçe
İnkılap ve Aka Yayınevleri, 407 sayfa, 16 x 23,5 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dil İnkılabının Sadeleşme ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri

Zeynep Korkmaz
Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1985 Türkçe 32 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. karton kapaklı, İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Karacaoğlan

Nevzat Yesirgil
1958, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 80 sayfa, 12 x 16,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler

Oya Adalı
1979, Ankara, Türkçe
Türk Dil Kurumu Yayınları, 117 sayfa, 16,5 x 24 cm. karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz
50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şiir Tahlilleri I
Tanzimattan Cumhuriyete

Mehmet Kaplan
1978, 6. Basım, İstanbul, Dergah Yayınları, 240 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Şiir Tahlilleri II
Cumhuriyet Devri Türk Şiiri

Mehmet Kaplan
1980, 3. Basım, İstanbul, Dergah Yayınları, 624 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hikmet İlaydın
Makaleler

Hazırlayan: Nihal İlaydın, 1999, Ankara, Aydın Kitapevi, V + 356 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Eleştiri İnceleme Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dilbilimin Temel Kavram Ve İlkeleri

Berke Vardar
1982, Ankara, Türkçe
Türk Dil Kurumu Yayınları, 136 sayfa, 16,5 x 24 cm. karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Geç Kalmanın Gurbetinde Bir Koşu

Halil Uysal
1984, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Alkoldönem

Halil Uysal
1968, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı.
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hüznün Dalgın Kuşları

Ruşen Hakkı
1968, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 48 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Türk Şiiri

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yüzün Bir Yalnızlıktır Yüzümde

Anıl Meriçelli
1970, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çöp Türküsü

Fethi, Savaşçı
1975, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 96 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Özel Ulak

Fethi, Savaşçı
1973, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 104 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı.

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

İş Arkadaşları

Fethi, Savaşçı
1980, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 96 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bu Sarı Biraları İçince

Fethi, Savaşçı
1971, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ağaçlar Uyanınca

Nahit Ulvi Akgün
1971, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı.
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Altın Çağı Ölümün

Seyfettin Başçıllar
Yeditepe Yayınları, İstanbul 1961, 64 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sokak Şarkıları

Seyfettin Başçıllar
1973, İstanbul, Türkçe
Yeditepe Yayınları, 80 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yeni Eylüller

Nazmi Akıman

Yeditepe Yayınları, 1972, İstanbul, 48 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Soyunuk

Kamran Yüce

Yeditepe Yayınları, İstanbul 1961, 48 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Dilde Değişme ve Gelişme Açısından Türk Dil Devrimi

Kamile İmer
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976, Türkçe, 126 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkçe ( Güzel Konuşma, Okuma ve Yazma) Öğretim Rehberi

Nusret Alperen
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1990, Türkçe, VIII + 195 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ölümünün Üçyüzellinci Yılında Nef'i

Kollektif
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1991, Türkçe, 135 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı,İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Fuzuli Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Müjgân Cunbur
Maarif Basımevi, İstanbul, 1956, Türkçe, 129 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tezkiretü'ş-Şuarâ

Beyâni Mustafa Bin Carullah
Eleştirmeli Baskıyı Hazırlayan: İbrahim Kutluk
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997, 347 sayfa, 14 x 20 cm. Türkçe Osmanlıca, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Biyografi Osmanlı tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tanzimat Edebiyatında Kölelik

İsmail Parlatır
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992, Türkçe, V + 227 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Edebiyatı Osmanlı Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bir Fidandan Yüzyıllık Çınarlara

Elvan Eser
Form Reklam Hizmetleri, İstanbul, 2004, Türkçe, 34 sayfa, 16,5 x 22,5 cm. Karton kapaklı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ana Tanrıça Kültü Üzerine Görüşler

Selçuk Mülayim
Türk Folkloru Yayınları, Ankara, 1986, Türk Folkloru Belleten 1986/1'den ayrı basım, 200 - 208 sayfa arası,8 sayfa, 16 x 23,5 cm. kuşe kapaklı, İkinci el
Edebiyat Folklor Mitoloji

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Edis Tezel

Galeri Artist, İstanbul 1997 Türkçe 48 sayfa, 24 x 34 cm. Ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yusuf Taktak

Galeri B İstanbul 1994 Türkçe 28 sayfa, 22 x 27 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkan Torumtay


Emlak Bankası Sanat Galerisi Ankara 2000 Türkçe 32 sayfa, 21 x 29,5 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hanefi Yeter-Serpil Yeter

Amelie Edgü (Hazırlayan)
Milli Reasürans Sanat Galerisi İstanbul 1996 Türkçe 32 sayfa, 23,5 x 32 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ali İsmail Türemen

Milli Reasürans Sanat Galerisi İstanbul 1996 Türkçe 32 sayfa, 23,5 x 32 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sanat Ustalarıyla Bir Gün (Söyleşiler)

Erdoğan Tanaltay
Kültür ve Sanat Yayınları İstanbul 1989 Türkçe 160 sayfa, 16 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bedri Baykam Les Intrigues du Harem Les Prix coûteux de la Passion

Galeri Artist İstanbul 2002 Türkçe 64 sayfa, 24 x 34 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

1. Türk Sanat Kermesi Kataloğu

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı İstanbul 1990 Türkçe 207 sayfa, 18 x 25 cm. ciltli, İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi Müzayede

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tezkire-i Mucib

Kudret Altun
Atatürk Kültür Merkezi Ankara 1997 Türkçe 84 sayfa, 16,5 x 25,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji Divan Edebiyatı

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Timur ve Devleti

İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, Türkçe 172 sayfa,16,5 x 23,5 cm.
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Uluslararası Osmanlı Öncesi Türk Kültürü Kongresi Bildirileri 4-7 Eylül 1989 Ankara

Azize Aktaş Yasa-Sevay Okay Atılgan
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1997 Türkçe 386 sayfa, 16, 5 x 23, 5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk Tarihi Osmanlı Tarihi Edebiyat

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Tarihte Türk İran İlişkileri


Genel Kurmay Basımevi Ankara 1976 Türkçe 157 sayfa, 11 x 17 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Osmanlı Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Marksist-Leninist Politika ve Ekonomi-Politik Sözlüğü (1. cilt), Çeviren: Nadir Savaşçı


Yeni Dünya Yayınları İstanbul 1978 Türkçe Cilt 1: 326 sayfa, 12,5 x 20 cm Karton kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ferah Cerbe Savaşı

Zekeriyazade
Hazırlayan: Orhan Şaik Gökyay, Tercüman Gazetesi İstanbul 1980 Türkçe 188 sayfa, 13 x 19,5 cm.Karton Kapaklı, İkinci el
Osmanlı Tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Moğolistan ve Çin Günlüğü

B. Ahmet Ercilasun
Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara 1991 Türkçe 144 Sayfa, 16 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yaşam Öyküm

Nüzhet İslimyeli
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1999 Türkçe 175 sayfa, 21,5 x 23 cm. ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat Tarihi Otobiografi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

İslamiyet (II)

Gustave Edmund von Grunebaum (Çeviren: Esat Nermi Erendor)
Bilgi Yayınevi Ankara 1993 Türkçe 222 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

İslamiyet (III)

Gustave Edmund von Grunebaum (Çeviren: Esat Nermi Erendor)
Bilgi Yayınevi Ankara 1993 Türkçe 261 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkan Kıran 40. Sanat Yılı

Hamit Kınaytürk (Düzenleyen)
Güzel Sanatlar Matbaası İstanbul 1990 Türkçe 151 sayfa, 20 x 27 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkistan Seyahatnamesi

Emel Esin
Türk Tarih Kurumu Ankara 1997 Türkçe 68 Sayfa + resimli sayfalar, 23,5 x 32 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Saim Özeren (Büyük Saim)


Artist Yayın Endüstrisi L.T.D İstanbul Türkçe 48 sayfa, 24,5 x 34 cm. ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ortaokul Fen Atlası


Ders Kitapları Anonim Şirketi İstanbul 1998 Türkçe 144 sayfa, 19,5 x 27,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Zafer Erkan ''Soyunanların Gündüz Düşleri''

Kaya Özsezgin (Hazırlayan)
Artist Yayın Endüstrisi L.T.D İstanbul 2002 Türkçe 62 sayfa, 24 x 33,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Son On Yılda Vakıflar (1980-1990)

İbrahim Ateş-Sadi Bayram-Ülkü Özsoy (Hazırlayanlar)
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Türkçe 80 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Aphrodisias English

A. Semih Tulay
Efe Turizm Yayınları İstanbul 1988 Türkçe 64 sayfa, 17 x 23 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Suçlu mu?

Strindberg
Çeviren: Süleyman Tamer, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1945, Türkçe 114 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tiyatro

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Günümüz Sanatçıları 13. İstanbul Sergisi 1992


MSÜ Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, İstanbul 1992, 58 sayfa, 22 x 24, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türkiye İş Bankası 1997 Sanat Büyük Ödülü


Kızılay Sanat Galerisi, Ankara 1998, 43 sayfa, 23 x 29,5, Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyeleri Karma Sergisi Resim-Heykel-Seramik

Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul 1991, 22 sayfa, 19,5 x 27, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ayla Yılmaz Retrospektif Resim Sergisi

Ayla Yılmaz
Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1996, 36 sayfa, 22 x 20, cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Sanat Buluşması 1


Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, İstanbul 1997, 86 sayfa 22 x 27, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Yapı Kredi Resim Koleksiyonu'ndan

Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi, İstanbul 1989, 52 sayfa, 23,5 x 22,5, cm. Karton Kapaklı, İkinci el, yorgun kapak
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Osmanlı Resminden Bir Kesit


Tüyap 9. İstanbul Sanat Fuarı İstanbul 1999, 27 sayfa, 23 x 29, Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Gürol Sözen Resim Sergisi


Akbank Kültür ve Sanat, İstanbul 1994, 32 sayfa, 23 x 29 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Librairie de Pera Türk Resminin Ustaları

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera, İstanbul 1998, 144 sayfa, 16 x 23, cm. Karton Kapaklı
İkinci el

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik A.Ş. 159. Müzayede Kataloğu Değerli Antika Eserleri

Turgay Artam (Yönetmen)
Antik A.Ş. Müzayede Organizasyonu, İstanbul 1994, 158 sayfa, 21 x 26, cm. ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çağdaş ve Klasik Eserler Müzayedesi

Behruz Büyükoğlu (Yönetmen)
Koleksiyon Müzayede Organizasyonları, İstanbul 2000, 108 sayfa, 23,5 x 22 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik A.Ş. 162. Müzayede Kataloğu Osmanlı Eserleri Antikalar ve Tablolar 6 Kasım 1994

Turgay Artam (Yönetmen)
Antik A.Ş. Müzayede Organizasyonu, İstanbul 1994, 128 sayfa, 21 x 26, cm. ciltli
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Koray Ariş-Mustafa Ata-Yusuf Taktak Resim Kataloğu


Galeri Binyıl İstanbul 2000, 24 sayfa, 22 x 27, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik A.Ş. 153. Müzayede Kataloğu Değerli Antika Eserleri

Turgay Artam (Yönetmen)
Antik A.Ş. Müzayede Organizasyonu, İstanbul 1993, 116 sayfa, 19 x 26, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Maçka Mezat Müzayede Kataloğu 2 Ekim 1994


Maçka Mezat Antikacılık A.Ş, İstanbul 1994, 52 sayfa, 21 x 26,5, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Küsav Antika ve Sanat Eserleri Müzayedesi
15 Kasım 1997-2

Küsav Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı, İstanbul 1997, 64 sayfa, 19,5 x 27 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik A.Ş. 171. Müzayede Kataloğu Değerli Antika Eserler


Antik A.Ş. Müzayede Organizasyonu, İstanbul 1995, 122 sayfa, 21 x 26, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çakınberk Resim Kataloğu


Çakınberk Sanat Galerisi, Balıkesir 1999, 16 sayfa, 23 x 23, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik Sanat Galerisi Resim Kataloğu


Antik Sanat Galerisi, İstanbul 1999, 32 sayfa, 24 x 33,5, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Rafet Ekiz Mustafa Horasan Selahattin Yıldırım


Passion Art Center, İstanbul 1997, 32 sayfa, 22 x 27, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Küsav Küsav Resim Kataloğu 1

Küsav Kültür ve Sanat Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı, İstanbul, 16 sayfa, 26 x 21 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Zahit Büyükişleyen Resim Sergisi 9 Kasım - 4 Aralık 1999


Galeri Binyıl, İstanbul 1999, 24 sayfa, 22 x 27, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Bilim Sanat Galerisi Kadıköy Rotary Kulübü 25. Yıl'da 25 Türk Ressam Sergisi


Bilim Sanat Galerisi, İstanbul 1997, 28 sayfa, 23 x 30, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Antik A.Ş. 131. Müzayede Kataloğu Türk-İslam Eserleri Müzayedesi

Turgay Artam (Yönetmen)
Antik A.Ş. Müzayede Organizasyonu, İstanbul 1990, 36 sayfa, 19 x 26, cm.Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ülkemi Geri İstiyorum

Ekrem Kahraman
Sergi Broşürü, Bilim Sanat Galerisi, İstanbul , 4 sayfa, 20 x 24, cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi

Nurullah Berk-Kaya Özsezgin
İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 1983 Türkçe 129 + Resimli Sayfalar, 16 x 23,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Çağdaş Türk Resminden Örnekler

B. Rahmi Eyüboğlu-Elif Naci (Hazırlayanlar)
Ak Yayınları İstanbul 1982 Türkçe 64 sayfa, 19 x 27 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Seyfi Başkan
Ak Yayınları İstanbul 1989 Türkçe 93 sayfa, 23 x 28,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Türk Resim ve Yontu Sanatı
Cep Üniversitesi

Birsen Alsaç-Üstün Alsaç
İletişim Yayınları İstanbul 1993 Türkçe 141 sayfa, 12 x 19 cm. Karton kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

İsmail Ateş

Yahşi Baraz-Kaya Özsezgin-Mehmet Yılmaz (Hazırlayanlar)
Galeri Artist, İstanbul 2003, Türkçe 80 sayfa, 24 x 33 cm. Karton Kapaklı, İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

Hoca Ali Rıza

Kemal Erhan (Hazırlayan)
Türk Ressamları Dizisi 2, İş Bankası Kültür Yayınları Ankara 1980 Türkçe 96 Sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Renkli ve siyah-beyaz resimli, Karton Kapaklı
İkinci el
Türk Ressamları Sanat tarihi

50,00 TL Kargo: Ücretsiz

ÇOK SATANLAR

İsmet Paşa'yla 10 Yıl 1954 -1964 (4 cilt-Takım)

Metin Toker
1966-1969, İstanbul, Türkçe
4 Cilt ( 221 + 248 + 233 + 159 sayfa), resimli.
İkinci el

%0

İller Bankası, Belediyeler yıllığı

1949-1950, Ankara, Türkçe
3. Cilt, ( VII + 795 sayfa) resimli.,

135,00 TL
%0

Yunus Emre Divanı

Faruk K. Timurtaş
1972, İstanbul, Türkçe
Tercüman Kitapçılık, 239 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

50,00 TL
%0

Nev'i, Divan, Tenkidli Basım

Mertol Tulum - M. Ali Tanyeri
1977, İstanbul, Türkçe, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, XIII + 607 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton Kapaklı,İkinci el
Edebiyat Türk Şiiri

%0

Çarhname

Ahmed Fakih (Yayımlayan ve İşleyen: Mecdut Mansuroğlu)
1956, İstanbul, Türkçe
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 100 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapak, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Hüsn ü Aşk

Şeyh Gâlib
(Hazırlayan: Abdülbaki Gölpınarlı)
1968, İstanbul, Türkçe
Altın Kitaplar Yayınevi, 349 + 24 sayfa Tıpkıbasım, 17 x 24 cm. Ciltli
Türk Edebiyatı Şiir

%0

Son Asır Türk Şairleri 1

İbnülemin Mahmud Kemal İnal
Hazırlayan: Müjgan Cunbur
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, X + 678 sayfa, 16 x 24 cm Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji Biyografi

%0

Anlaşma: Anlatma ve Anlama

Arda Denkel
1981, İstanbul, Türkçe
Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, IX + 89 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton kapaklı
İkinci el

%0

Fırın Patlayınca

Fethi Savaşçı

1982, İstanbul, Türkçe, Yeditepe Yayınları, 128 sayfa, 13,5 x 19 cm. Karton kapaklı, ikinci el,
Edebiyat Öykü Hikaye

%0

Halit Ziya Uşaklıgil (Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri)

Olcay Önertoy
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara, 1965, Türkçe, V + 186 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Eleştiri Roman

%0

Türkiye'den ve Dünyadan Aşk ve Erotizm Şiirleri Antolojisi

Erdal Alova (Derleyen)
Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1993, Türkçe, 590 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Antoloji

%0

Osmanlı Şiir Tarihi-I-V (2 cilt Takım )

E. J. Wilkinson Gibb (Çeviren: Ali Çavuşoğlu)
Akçağ Basım Yayım Pazarlama, Ankara, 1999, Türkçe, Cilt I: 584 sayfa, Cilt 2: 553 sayfa, 17 x 24 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir Osmanlı tarihi

%0

Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi

Mustafa Nihat Özön
Maarif Matbaası, İstanbul, 1941, Türkçe, VIII + 478 sayfa, 16,5 x 23,5 Ciltli, İkinci El
Edebiyat Roman Şiir Deneme Tiyatro

%0

Türkoloji Tarihinde Wilhelm Radloff Devri Hayatı-İlmi Kişiliği-Eserleri

Ahmet Temir
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, Türkçe, XV + 191 + 44 ( 40 adet resim, 2 adet harita) sayfa, 16,5 x 24,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Türk edebiyatı Tarih Biyografi

%0

Türk Savaş ve Barışları MÖ.209-MS.1974

M. Orhan Bayrak
Kastaş A.Ş Yayınları, Ankara, 1990, Türkçe, 259 sayfa,10,5 x 18,5 cm. Karton kapaklı, İkinci el
Tarih

%0

Timur ve Devleti

İsmail Aka
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, Türkçe, 172 sayfa,16,5 x 23,5 cm.

%0

Gök-Türkler II

Ahmet Taşağıl
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, Türkçe, 128 + Belge sayfalar,16,5 x 23,5 cm. Karton kapaklı

%0