GİZLİLİK POLİTİKASI

Boyut Yayın Grubu siz değerli okuyucuları, yayınları hakkında bilgilendirebilmek amacıyla bazı kişisel ve iletişim bilgilerinizi (isim, doğum tarihi, çocuk bilgileri, e-posta, telefon vb...) sizden talep etmektedir.


Bu bilgiler, dönemsel olarak pazarlama kampanyalarının yapılması, yeni yayınların duyurulması, özel günlerde sürpriz ve hediye gönderimleri gibi amaçlarla e-posta, SMS ve otomatik arama yapmak üzere Boyut Yayın Grubu bünyesinde kullanılmaktadır. Bu formu doldurarak sizinle iletişim kurmamıza izin vermiş sayılırsınız. Boyut Yayıncılık, bu formda topladığı bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.