Çoğulcu Düşünce, Karşıt Kültür Anadolu'da Karşıt Kültür Birikiminin Kökleri

Prof. Onur Bilge Kula
Model Kitap
25,00 TL


 Listeme Ekle

<p>Anadolu insanının özgerçekleştirim uğraşlarının toplamı ya da düşünsel harmanlanımı, çoğulculuğu, demokratik laik açılımları olanaklılaştıran karşıt kültür birimini oluşturur. Karşıt kültür, öncelikle egemen yapı ve söylemin baskıcılığına, dayatmacılığa, sömürücülüğüne ve tek-tipleştirme eğilimine karşı yürütülen bireysel ve toplumsal savaşım sürecinde biçimlenir. Toplumu insancıllaştırmak ve uygarlaştırmak amacıyla yürütülen etkinlikler, egemen kültüre göre ve tüm kültür içerisinde 'karşıt eğilimi' oluşturur. Egemen yapı ve kültür, özgürlük, adalet ve demokrasi istemleri ve arayışını bastırmaya ve etkisizleştirmeye eğilimlidir. Bu tutum, insanda ve karşıt akımda gizli güç olarak bulunan özgürleşim istemiyle çatışır. Çağdaş demokrasilerde karşıtlıkların barışçıl ve üretken çözümü ise büyük ölçüde siyaset kurumuna, yeni toplum tasarımları geliştiren siyasal partilere düşen bir görevdir. <br /> (Arka Kapak)</p>