Osmanlı Sikkeleri Tarihi (9 Cilt)

Dr. Atom Damalı
Model 9 Kitap
5.400,00 TL


 Listeme Ekle

Bu ürünün teslim süresi 4 gündür!

OSMANLI SİKKELERİ TARİHİ / HISTORY OF OTTOMAN COINS
Dr. Atom DAMALI

( 9 Cilt )Ülkemizde yeterince incelenmemiş bir alan olan nümizmatik (Nümizmatik metal paraları inceleyen, sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı) bilimine Osmanlı sikkeleriyle ışık tutacak bir çalışma. Dünyanın önemli müzelerindeki Osmanlı sikkeleri ile özel sikke koleksiyonları incelenerek, bu önemli çalışmayla ilk defa Osmanlı sikkelerinin envanteri çıkarılıyor. Çalışmada sikkelerin sınıflandırılması, sikkelerin üretim teknikleri ve Osmanlı iktisadi hayatına bağlı olarak sikkelerdeki değer değişimleri hakkında bilgiler ile dönemlere göre önemli tarihi olayların özetleri yer alıyor. Dr. Atom Damalı’nın hazırladığı ve sikke yönetmeni Bilhan Akçaşar’ın katkılarıyla  8 Ciltten oluşacak olan bu eserin 2011’in sonunda tamamlanması planlanıyor.

İlk Ciltte; Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım Bayezid, I. Mehmet, II. Murad, Fatih Sultan Mehmet, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde basılan tüm altın ve gümüş sikkeler resimleriyle yer alıyor.

İkinci Ciltte: Sultan Süleyman I döneminde basılan tüm altın ve gümüş sikkeler resimleriyle yer alıyor.

Üçüncü Ciltte: Sultan Selim II , Sultan Murad III dönemlerinde basılan tüm altın ve gümüş sikkeler resimleriyle yer alıyor.

Dördüncü Ciltte: Sultan Mehmed III’e ait 270, Sultan Ahmed I’e ait 200 altın ve gümüş sikkenin resimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş olan 40’a yakın şehre ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Beşinci Ciltte: Sultan Mustafa I' ait 61, Sultan Osman II'ye ait 98, Sultan Murad IV'e ait 139, Sultan İbrahim'e ait 49, Sultan Mehmed IV'e ait 118, toplam 465 altın ve gümüş sikkenin resimlerine yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş olan 50’ye yakın şehre ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Altıncı Ciltte: Sultan Süleyman II' ait 28, Sultan Ahmed II'ye ait 18, Sultan Mustafa II'ye ait 104, Sultan Ahmed III'e ait 346 ve Sultan Mahmud I'e ait 335, toplam 831 altın ve gümüş sikkenin detaylarına yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş olan 10'un üzerinde şehre ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Yedinci Ciltte: Sultan Osman III'e ait 71, Sultan Mustafa III'e ait 460, Sultan Abdülhamid I'e ait 401, Sultan Selim III'e ait 490 ve Sultan Mustafa IV'e ait 56, toplam 1478 altın ve gümüş sikkenin detaylarına yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş şehirlere ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Sekizinci Ciltte: Sultan Mahmud II'ye ait, toplam 1217 altın ve gümüş sikkenin detaylarına yer verilmiştir. Ayrıca bu dönemde sikke darbedilmiş şehirlere ait bölgesel tarih anlatılmış ve bu şehirlerde darbedilen sikkelerin özellikleri incelenmiştir.

Dokuzuncu Ciltte: Eserin sonuncu 9. cildinde, Osmanlı Devleti'nin son döneminde tahta geçmiş 6 Sultan’ın tüm altın ve gümüş sikkeleri resimleriyle yer almaktadır. Osmanlı sikke tarihini inceleyen eserin bu cildinin sonunda da ilgili döneme ait sikke envanterine yer verilmiştir.


Geniş bir kronolojinin yer aldığı kitaplarda, ilgili dönemlere ait önemli tarihi olaylar da özetleniyor. İlerleyen sayfalarda ise dönemin sikkeleri hakkında açıklamalar bulunuyor:
Sikke darbedilen 125 darphane hakkında bilgiler
Osmanlı altın ve gümüş sikke tipleri
Osmanlı sikkeleri üzerinde yer alan yazılar
Osmanlı sikkelerinin sınıflandırılmaları
Osmanlı ekonomisinde enflasyonla bağlantılı sikkelerin ağırlık değişimleri
Sikkelerin üretim teknikleri ve üretimde yapılan değişiklikler
Osmanlı sikkelerindeki tarihi aşamalar anlatılmıştır
Dünyanın önde gelen tüm müzelerinde yapılan araştırmalar neticesinde, 8 ciltte tamamlanacak eserde tüm Osmanlı sikkeleri resimlendirilerek sınıflandırılmıştır.
Eserde tüm Osmanlı Sultanları'nın;

  • Tarihlere göre kronolojik bilgileri
  • Her Sultan döneminin önemli tarihi olayları
  • Her Sultan’a ait sikke bilgileri detayla verilmektedir

Osmanlı sikke tarihini inceleyen eserin her cildi sonunda ilgili döneme ait sikke envanteri yer almaktadır.

06.03.2010, Vatan Gazetesi – Kitap Eki, Buket Aşçı

“Bu kitap Osmanlı tarihine gönül vermiş kişilerin ya da iktisat tarihi ile ilgilenenlerin okuyabileceği bir kitap. Kitapta Osmanlı Sultanları’nın kronolojisi de var, belirli olaylar ne zaman olmuş onların bilgeleri de... Özellikle hangi tarihte, hangi şehir Osmanlı egemenliğine girmiş ve çıkmış. Hangi bölgenin Osmanlı’nın denetiminde olduğu daha çok sikkelerin basım tarihleri ve yerleri ile anlaşılır. O dönemin ekonomisine dair bilgiler de var. Yurt dışındaki paralarla ilgili oranlar, Osmanlı dönemindeki enflasyon, fiyat artışları gibi bilgilere de erişebiliriz. Osmanlı sikkeleri bize imparatorluğun ekonomisi, enflasyonun boyutları hakkında bilgiler veriyor. Fatih Sultan Mehmet, on yılda bir para basılmasını emretmiş. Ama her basılan paranın ayarı düşmüş. İlk basılan para 1.15 gram iken, sonraki on yılda bu 1 grama düşmüş, sonrasında 0.9’a, sonra da 0.8’e.


17.12.2010, Milliyet Gazetesi, Prof. Dr. İlber Ortaylı

“Osmanlı tarihinin önemli ayrıntıları sikkelerin tarihi olmadan anlaşılmaz. Unutmayalım, sikke katalogları iktisadi tarih için en temel kaynaklardır. Her bir sikke uzmanı mühim yeni bilgiler ve önemli yorumlar getirir. Sikke katalogları sadece uzmanların değil, iyi hazırlandığı taktirde bütün okuyucuların zevkle göz atabileceği ve ilgi duyacağı çalışmalardır. O nedenle teşvik edilmesi ve devam etmesi gerekir.”


Kitabın yazarı Atom Damalı ile 19.10.2010 tarihinde (Koleksiyonerim web sitesi) yapılan röportajda eserin yazım aşamaları ve yapılan çalışmalar yazar tarafından şu şekilde anlatılmıştır:

“Son 6 yıldır tüm Osmanlı sikkelerini kitaplaştıracak bir projeye başladım. Böyle bir çalışmanın tamamlanabilmesi için dünyanın dört bir yanındaki müzelerdeki sikkelerin de incelenmesi gerekiyordu. Amerika’da American Numismatic Society (Amerikın Nümismatik Sosayiti), Smithsonian Institute (Smitsoniyın İnstituyt), İngiltere’de British Museum (Britiş Müziyım), Ashmolean Museum (Eşmoliyın Müziyum), Fransa’da Bibliotheque Nationale (Bibliyotek Nasyonal), Almanya’da Münih, Tübingen, Berlin ve Jena Sikke Müzeleri, Yunanistan’da Atina Müzesi, Avusturya’da Viyana Müzesi ve daha da var… Tüm bu müzelerden beklemediğim kadar destek gördüm. Tabii ki bu arada Türkiye’deki Arkeolojik Eserler Müzesi, Darphane Müzesi, Yapı Kredi Bankası Müzesi’nin büyük desteklerini unutmamak lazım. Ayrıca birçok özel sikke koleksiyonu… Bunların destekleri olmasaydı herhalde kitabımızda birçok sayfa boş kalırdı. 8 ciltte tamamlanacağını düşündüğüm eserin ilk cildinin 2010 yılının ilk dönemlerinde basılmış olması ve gördüğü ilgi, diğer ciltler için yaptığımız çalışmaları hızlandırdı. Hayırlısıyla 2 yıl içerisinde Osmanlı kronolojisini ve sikkelerle bağlantılı olarak tarihini ve ekonomisini anlatan güzel bir eser tamamlanmış olacak.”


Kendi anlatımı ile Dr. Atom Damalı Hayat Hikayesi


"1949 senesinde Sivas’da 5 çocuklu ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldim. Orta öğretimimi daha sonra ailemle birlikte taşındığımız Ankara’da TED Ankara Koleji’nde tamamladım. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği’ni bitirerek, 1970 senesinde California’daki Berkeley Üniversitesi’nde yüksek lisans derecesi tamamlayarak tekrar Ankara’ya döndüm. 1971-74 senelerinde doktoramı yaparken Üniversitede öğretim üyeliği görevini de sürdürdüm. 1976 senesinde kendi şirketimi kurmak üzere ODTÜ’deki asistan profesörlük görevimi bırakarak serbest çalışmaya başladım. Daha sonra da 1985-1989 yılları arasında İstanbul Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü görevini sürdürdüm. Dönemin sona ermesi ile de yeniden, bu sefer İstanbul’a naklettiğim şirketimde özel sektörde yoluma devam etmekteyim. Son senelerde ise çalışmalarımı daha ziyade Nilüfer Damalı Eğitim ve Çevre Vakfımız ve Türk Kahvesi Araştırma Derneği gibi sosyal ve sosyal yardım projelerine ayırmaktayım. Annem Nilüfer Damalı, Sivas’ta Cumhuriyetin ilk kadın öğretmenlerinden biriydi. Kendisi uzun zaman Sivas’ta çok fazla sayıda talebe okutmuştur. Çok erken yaşta vefat edince, babam Ercüment Damalı’nın önderliği ile annemin adını yaşatacak bir Vakıf kurmaya karar verdik. Böylece Nilüfer Damalı Eğitim ve Çevre Vakfı’nı 1996 senesinde kurduk. Yaptığımız çalışmaları bu vakıf adına devam ettirerek rahmetli annemin adını da hafızalarda tutmaya çalışıyoruz. Yine bu kitapların satışlarından da Vakfımıza gelir elde ederek, görme özürlü öğrencilere burs vermekteyiz."

 


İLİŞKİLİ ÜRÜNLER