Kibar Yosmalar

Alexandree Dumas Fils
Çeviren: Nebahat Kaner, Maarif Basımevi İstanbul 1955 Türkçe 158 sayfa

300,00 TL

Sosyalizm İçin Yazılar, Türkçesi: Mehmet Tim

Bertolt Brecht
Günebakan Yayınları İstanbul 1977 Türkçe 246 sayfa

300,00 TL

Thomsen

A. Dilaçar
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1963 Türkçe 44 sayfa

300,00 TL

Yaşayanların İçinde
3 perdelik manzum oyun

Halil Kocagöz

Şairler Yaprağı Yayınları Ankara 1957 Türkçe 132 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tiyatro

300,00 TL

Şili'de Av, Oyun 2 bölüm

Orhan Asena
Tiyatro 75 Yayınları İstanbul 1975 Türkçe 30 sayfa

300,00 TL

Me-ti Tarihte diyalektik

Bertolt Brecht
, Türkçesi: Ahmet Cemal, Günebakan Yayınları İstanbul 1977 Türkçe 216 sayfa
İkinci el
Felsefe Felsefe Farihi Marksizm

300,00 TL

Sezuan'ın İyi İnsanı, Çeviren: Adalet Cimcoz, Şiir çevirisi: Teo

Bertolt Brecht
İzlem Yayınları İstanbul 1964 Türkçe 180sayfa

300,00 TL

Galile'nin Yaşamı

Bertolt Brecht
Çeviren: Özhan Barlas, Nahit Kayabaşı, Deniz Kitaplar Yayınevi İstanbul 1983 Türkçe 112 sayfa

300,00 TL

Epik Tiyatro

Bertolt Brecht

Türkçesi: Kamuran Şipal, Say Kitap Pazarlama İstanbul 1981 Türkçe 264 sayfa
Edebiyat Tiyatro

300,00 TL

Don Cristobita ile Dona Rosita'nın Acıklı Güldürüsü

Federico Garcia Lorca
Türkçesi: Memet Fuat, De Yayınevi İstanbul 1965 Türkçe 64 sayfa

300,00 TL

Başkasının Kellesi

Marcel Ayme
Çevirenler: Sabahattin Eyüpoğlu, Vedat Günyol, Can Yayınları İstanbul 1962 Türkçe 128 sayfa
İkinci el
Edebiyat Tiyatro

300,00 TL

Letafet
3 Fasıllık Opera-Komik

Ali Bey
Tertipleyen: Baha Dürder, Remzi Kitabevi İstanbul 1961 Türkçe 160 sayfa

300,00 TL

Avrupa Gerçekçiliği

György Lukacs
Çeviren: Mehmet H. Doğan, Payel Yayınevi İstanbul 1977 Türkçe 376 sayfa

300,00 TL

Biraz Gelir misiniz?
Oyun 5 tablo

Aziz Nesin

Karikatür Yayınları İstanbul 1958 Türkçe 80 sayfa,İkinci el
Edebiyat Tiyatro Oyun Mizah

300,00 TL

Aka Gündüz

Abide Doğan
Türk Büyükleri Dizisi
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1989 Türkçe 190 sayfa
İkinci el
Türk Edebiyatı Biyografi

300,00 TL

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Şerif Aktaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Türk Büyükleri Dizisi, Ankara 1987, Türkçe 178 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Biyografi Roman

300,00 TL

Varoluşçuluk

Jean Paul Sartre

Çeviren: Asım Bezirci, Ataç Kitabevi, 2. Baskı, İstanbul 1961 Türkçe 64 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat

300,00 TL

Yazının Sıfır Derecesi, Fransızca'dan Çeviren: Tahsin Yücel

Roland Barthes

Metis Yayınları İstanbul 1989 Türkçe 88 sayfa, İkinci el
Edebiyat Eleştiri Deneme

300,00 TL

Sözcükler

Jean-Paul Sartre
Çeviren: Bertan Onaran, De Yayınevi İstanbul 1965 Türkçe 184 sayfa

300,00 TL

Yanılsama ve Gerçeklik
Şiirin Kaynakları Üzerine Bir İnceleme (George Thomson'un Biyografik Bir Notuyla)

Christopher Caudwell

İngilizceden Çeviren: Mehmet H. Doğan, Payel Yayınevi İstanbul 1974 Türkçe 324 sayfa, İkinci el
Edebiyat Eleştiri Şiir

300,00 TL

Mektuplar

Platon
Çeviren: İrfan Şahinbaş, Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık İstanbul 1999 Türkçe 96 sayfa

300,00 TL

Körler Hakkında Mektup

Diderot
Türkçesi: Adnan Cemgil, Sosyal Yayınlar İstanbul 1984 Türkçe 100 sayfa

300,00 TL

Sosyalist Gözle Sanat ve Toplum

Jean - G. V. Plehanov Freville
Çeviren: Asım Bezirci, May Yayınları İstanbul 1968 Türkçe 144 sayfa, İkinci el
Edebiyat Eleştiri

300,00 TL

Felsefe Konuşmaları

Diderot
Çeviren: Adnan Cemgil, Sosyal Yayınlar İstanbul 1984 Türkçe 168 sayfa

300,00 TL

Tabiat Işığı ile Hakikati Arama

Descartes
Çeviren: Mehmet Karasan, (2. baskı), Maarif Basımevi Ankara 1960 Türkçe 52 sayfa

300,00 TL

Gerçekçiliğin Tarihi, Çeviren: Aziz Çalışlar

Boris Suchkov
Bilim Yayınları İstanbul 1976 Türkçe 416 sayfa

300,00 TL

Lehçet'ül Hakaayık Seyyareler

Ali Bey
Dün - Bugün Yayınevi Ankara 1962 Türkçe 56 sayfa

300,00 TL

Çok Uzak-Fazla Yakın

Adalet Ağaoğlu
İletişim Yayıncılık İstanbul 1991 Türkçe 160 sayfa

300,00 TL

Yedek Parça Medeniyetin Yedek Parçası

Aziz Nesin
Düşün Yayınevi İstanbul 1958 Türkçe 96 sayfa

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Irazca'nın Dirliği

Fakir Baykurt
Adam Yayınları İstanbul 1997 Türkçe 276 sayfa

300,00 TL

Kültür Emperyalizmi

Pertev N. Boratav-A. Dino vd.
Ataç Kitabevi İstanbul 1967 Türkçe 64 sayfa

300,00 TL

Demokrasi ve Kültür, Kültür Üzerine 2

Emre Kongar
Hil Yayın İstanbul 1983 Türkçe 256sayfa

300,00 TL

İnsan Tükenmez Gerçek Saygısı, Deneme

Fethi Naci
Adam Yayıncılık İstanbul 1982 Türkçe 164 sayfa

300,00 TL

Bütün Şiirleri I, Sahra / Divaneliklerim / Bunlar O'dur, Hazırlayan: İnci Enginün

Abdülhak Hamid Tarhan
Dergah Yayınları İstanbul 1979 Türkçe 184 sayfa
Türk Edebiyatı Şiir

300,00 TL

Bütün Şiirleri II, Makber / Ölü / Hacle / Baladan bir ses, Hazırlayan: İnci Enginün

Abdülhak Hamid Tarhan
Dergah Yayınları İstanbul 1982 Türkçe 192 sayfa
Türk Edebiyatı Şiir

300,00 TL

Bütün Şiirleri III, Hep Yahut Hiç, Hazırlayan: İnci Enginün

Abdülhak Hamid Tarhan
Dergah Yayınları İstanbul 1982 Türkçe 368 sayfa
Türk Edebiyatı Şiir

300,00 TL

Kültür ve İletişim (Kültür Üzerine 3)

Emre Kongar
Say Yayınları İstanbul 1986 Türkçe 140 sayfa

300,00 TL

Gökyüzü Mavi Kaldı

Sabahattin Eyüpoğlu-Yaşar Kemal
Cem Yayınevi İstanbul 1978 Türkçe 388 sayfa

300,00 TL

Mustafa Nihat Özön

Emin Özdemir
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1982 Türkçe 156 sayfa, İkinci el
Edebiyat Biyografi

300,00 TL

Nükte ve Fıkralarıyla Ahmet Rasim

Hikmet Altınkaynak, Çizimler: Semih Balcıoğlu
Milliyet Yayınları İstanbul 1984 Türkçe 64 sayfa, İkinci el
Edebiyat

300,00 TL

Şehir Mektubları I

Ahmet Rasim
Hazırlayan: Ahmet Kabaklı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları İstanbul 1990 Türkçe 274 sayfa

300,00 TL

Bir Çağdaş Öncü Namık Kemal (1888-1988)

Kollektif
Amaç Yayıncılık İstanbul 1988 Türkçe 96 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Biyografi

300,00 TL

Yahya Kemal Mektuplar Makaleler

Yahya Kemal (Beyatlı)
İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları İstanbul 1977 Türkçe 342 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Anı Mektup Şiir

300,00 TL

Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım (2. baskı)

Yahya Kemal (Beyatlı)
İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları İstanbul 1976 Türkçe 286 sayfa
Türk Edebiyatı Şiir

300,00 TL

Umrandan Uygarlığa (ilk baskı)

Cemil Meriç
Ötüken Yayınevi İstanbul 1974 Türkçe 376 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Uygarlık tarihi Edebiyat Deneme

300,00 TL

Mağaradakiler (2. basım)

Cemil Meriç
Ötüken Yayınevi İstanbul 1980 Türkçe 328 sayfa

300,00 TL

Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında, Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Milletlerarası Sözleşmeler


Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1987 Türkçe 192 sayfa
İkinci el

300,00 TL

Köroğlu Yaşamı, Sanatı, Şiirleri

Hüseyin Seçmen
Deniz Kitaplar Yayınevi İstanbul 1983 Türkçe 280 sayfa
İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir

300,00 TL

Bir İslam Reformatörü Mehmet Akif

A. Cerrahoğlu
İstanbul Matbaası İstanbul 1964 Türkçe 112 sayfa
Türk Edebiyatı Şiir

300,00 TL

H. Ziya Uşaklıgil'e Dair, Bir Romancının Dünyası ve Romanlarındaki Dünya

Cemil Yener
M. Sıralar Matbaası İstanbul 1959 Türkçe 120 sayfa
İkinci el
Türk Edebiyatı Eleştiri Roman Hikaye

300,00 TL

Kadınlarla Meşgul Olan Genç Kalır

Gökhan Akçura
Oğlak Yayınları İstanbul 1997 Türkçe 208 sayfa

300,00 TL

Sait Faik'in Hikaye Dünyası

Mustafa Kutlu
Dergah Yayınları İstanbul Tarihsiz Türkçe 102 sayfa
İkinci el
Türk Edebiyatı Eleştiri Hikaye Öykü

300,00 TL

Peyami Safa (3. baskı)

Ergun Göze
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 2002 Türkçe 183 sayfa

300,00 TL

Tanzimat Dönemi Basınında Sosyo-Ekonomik Fikir Hareketleri

Necdet Kurdakul
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1997 Türkçe 338 sayfa

300,00 TL

Vatan Yahut Silistre

Namık Kemal
Ünlü Kitapevi İstanbul Tarihsiz Türkçe 79 sayfa

300,00 TL

Okuma Uğraşı. Yazın Metninin Kavranışında Okur-Metin-Yazar

Akşit Göktürk
Çağdaş Yayınları İstanbul 1979 Türkçe 198 sayfa

300,00 TL

Pir Sultan Abdal

Sabahattin Eyuboğlu
Cem Yayınevi İstanbul 1977 Türkçe 208 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Osmanlı Tarihi

300,00 TL

Kahveler Kitabı

Salah Birsel
Koza Yayınları İstanbul 1975 Türkçe 343 sayfa

300,00 TL

Düşünmeye Çağrı

Nazan İpşiroğlu-Mazhar İpşiroğlu
Cem Yayınevi İstanbul 1982 Türkçe 96 sayfa + 14 sayfa Resim

300,00 TL

Din ile Ekin

Aydın Köksal
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1980 Türkçe 248 sayfa

300,00 TL

Ordu ve Politika, Deneme

Erol Toy
Yaz Yayınları İstanbul 2001 Türkçe 288 sayfa

300,00 TL

Aida
(Dört Perdelik Opera)
Türkçesi: Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal Erkin

Antonio Ghislanzoni - Guiseppe Verdi
Balta Matbaası İstanbul 1965 Türkçe 64 sayfa, İkinci el
Müzik

400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Nasrettin Hoca Fıkralar

Erçağın Akbal
Morpa Kültür Yayınları İstanbul 1992 Türkçe 192 sayfa

300,00 TL

Saptamalar, Bir Sonbahar Güncesi

Atilla Birkiye
Kavram Yayınları İstanbul 1985 Türkçe 75 sayfa

300,00 TL

Server İskit, Basında 60 yıl, 1910-1970


Yedigün Matbaası İstanbul 1970 Türkçe 28 sayfa

300,00 TL

Doğu Anadolu ve Muş'un İzahlı Kronolojik Tarihi

M. Salih San
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Ankara 1982 Türkçe XI sayfa - 216 sayfa - 15 sayfa Haritalar

300,00 TL

Şiirde Devrim

Özdemir İnce
Adam Yayınları İstanbul 1998 Türkçe 192 sayfa Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

300,00 TL

Türk Yurdu (1911-1931) Üzerine Bir İnceleme

Hüseyin Tuncer
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1990 Türkçe 547 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Tarih

300,00 TL

Avukatımı İstiyorum

Bekir Coşkun
Ümit Yayıncılık Ankara 1998 Türkçe 175 sayfa

300,00 TL

Şiir ve Cinayet

Salah Birsel
Çağdaş Yayınları İstanbul 1975 Türkçe 175 sayfa, Karton kapaklı, İkinci el
Edebiyat Şiir

300,00 TL

Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Şiiri Antolojisi

Abdullah Özkan - Refik Durbaş
Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003, Türkçe, 5 cilt, 1360 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Kutu içinde, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Antoloji

1.400,00 TL Kargo: Ücretsiz

Atasözleri Sözlüğü

Aydın Su
Hür Yayınevi İstanbul 1973 Türkçe 128 sayfa, 12 x 19 cm. Karton kapaklı

300,00 TL

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü


Sabah Gazetesi İstanbul Türkçe 430 sayfa, 12,5 x 17,5 cm. Karton kapaklı

300,00 TL

Atasözleri

Mahmut Yurter
Oda Yayınları İstanbul 1970 Türkçe 80 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Türk ve Oryantalist Sanatçılardan Yağlıboya ve Suluboya Resimler Desenler Özgün Baskılar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2001 Türkçe 208 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Antika ve Nadir Kitaplar Haritalar Gravürler Fotoğraflar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2001 Türkçe 240 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Antika ve Nadir Kitaplar Gravürler Eski Haritalar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 160 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Antika ve Nadir Kitaplar Haritalar Gravürler İmzalı Kitaplar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2000 Türkçe 192 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Hatlar ve Yazma Eserler Tasavvuf Kültürüne İlişkin Eşyalar Tablolar ve Gravürler

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2001 Türkçe 160 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Yeme İçme Kültürü

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 224 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Arzu Nesneleri

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 96 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Tasavvuf Kültürü ve Halk Sanatları

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 144 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el
İkinci el

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Baskısı Tükenmiş ve Nadir Kitaplar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 112 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Güzel Sanatlar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 160 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Türk Resminin Ustaları

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 1998 Türkçe 144 sayfa, 16 x 23 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Türk ve Oryantalist Sanatçılardan Yağlıboya ve Suluboya Resimler Desenler Seramikler Heykeller ve Özgün Baskılar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2000 Türkçe 128 sayfa, 16 x 23 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Değerli ve Nadir Kitaplar İmzalı Belgeler

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 288 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Değerli ve Nadir Kitaplar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 258 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Türk ve Oryantalist Sanatçılardan Resimler Desenler Seramikler Heykeller ve Özgün Baskılar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 144 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Yağlıboya ve Suluboya Resimler Sanat Baskıları Desenler ve Heykeller

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2007 Türkçe 224 sayfa, 20 x 27 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Yeme İçme Kültürü

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 224 sayfa, 17 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Tasavvuf Kültürü ve Halk Sanatları
2002

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 168 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Tasavvuf Kültürü ve Halk Sanatları
2003

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 144 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Türk ve Oryantalist Sanatçılardan Resimler Desenler Seramikler Heykeller ve Özgün Baskılar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 256 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Güzel Sanatlar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 240 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Antika ve Nadir Kitaplar Haritalar Gravürler Fotoğraflar ve Belgeler

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2007 Türkçe 168 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Antika ve Nadir Kitaplar Haritalar Gravürler Fotoğraflar ve Belgeler

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2007 Türkçe 168 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Değerli ve Nadir Kitaplar

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2002 Türkçe 260 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

Librairie de Pera - Müzayede - Osmanlı Dünyası

Uğur Güracar (Yönetmen)
Librairie de Pera İstanbul 2003 Türkçe 272 sayfa, 16,5 x 24 cm. Karton Kapaklı

300,00 TL

İstanbul Aramızda Kalsın

Daniel Colagrossi
Resimleyen Selçuk Demirel

Türkçesi: Hüseyin Baş, Om Yayınları İstanbul 2001 Türkçe 60 sayfa, 17,5 x 25 cm. Karton Kapaklı, İkinci el

300,00 TL

ÇOK SATANLAR

Karanlıktaki Işık

Zeynep Oral
Altın Kitaplar Yayınevi İstanbul 1994 Türkçe 224 sayfa

%20

Başlangıcından Cumhuriyet'e Türk Şiiri Antolojisi

Abdullah Özkan
Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003, Türkçe, 5 cilt, 1264 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Kutu içinde, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Antoloji Türk Kültürü

%20

Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Şiiri Antolojisi

Abdullah Özkan - Refik Durbaş
Boyut Yayıncılık, İstanbul 2003, Türkçe, 5 cilt, 1360 sayfa, 16,5 x 23,5 cm. Kutu içinde, İkinci el
Türk Edebiyatı Şiir Antoloji

1.400,00 TL
%20

Eylül İmparatorluğu

Erbil Tuşalp
İkarus Yayın Grubu, Ankara 2008, 526 sayfa, 13,5 x 21 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

%20

Türkçenin Ekleri (2. Baskı)

Vecihe Hatiboğlu
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1981, 173 sayfa, 13,5 x 19,5 cm. Karton Kapaklı
İkinci el

Türk Edebiyatı

%20